ספר המצוות עשה קעא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


מצות עשה קעא - לתת מחצית השקל בשנה


הציווי שנצטווינו ליתן מחצית השקל כל השנה.

והוא אמרו יתעלה: "ונתנו איש כפר נפשו לה'" (שמות ל יב), ואמר "זה יתנו" (שם שם, יג). וברור שאין הנשים חייבות במצווה זו, לפי שהכתוב אומר: "כל העובר על הפקודים" (שם).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו במסכתא המיוחדת לה, כלומר מסכת שקלים. ושם נתבאר שמצווה זו אינה נוהגת אלא בפני הבית.

קישורים[עריכה]

קיצור דרך: rmbm/ase171