לדלג לתוכן

ספר המצוות עשה פה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


מצות עשה פה - להביא קדשים לבית הבחירה


היא שצונו להביא כל מה שאנחנו חייבין, חטאת ועולה ואשם ושלמים, אל בית הבחירה. ואף על פי שהם בחוצה לארץ, כלומר שנתחייב בהם בחוצה לארץ, הנה נצטוינו להביא לבית הבחירה. והוא אמרו "רק קדשיך אשר יהיו וגו'".

ולשון ספרי: "קדשיך" אינו מדבר אלא בקדשי חוצה לארץ. "תשא ובאת" מלמד שחייב בטפול הבאתו עד שיביאנו לבית הבחירה. ופסקו שם שזהו אמנם מה שיתחייב כל איש מחטאת ועולה ואשם.

הערות[עריכה]

רמב"ן לא הביא מצוה זו במניין המצוות.

קישורים[עריכה]

קיצור דרך: rmbm/ase85