לדלג לתוכן

ספר המצוות עשה פד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


מצות עשה פד - להקריב כל הקורבנות בבית הבחירה

היא שצונו להקריב כל הקרבנות בבית הבחירה. והוא אמרו יתעלה שם תעלה עולותיך ושם תעשה.

ובעבור שרצו לקיים האזהרה מהקריב שום קרבן מכל הקרבנות בחוץ, לקחו ראיה מאמרו פן תעלה עולותיך. אמרו בספרי אין לי אלא עולה, שאר קדשים מנין. תלמוד לומר ושם תעשה כל אשר אנכי מצוך. ועדיין אני אומר עולה בעשה ולא תעשה, בשאר קדשים מנין. תלמוד לומר ושם תעשה כמו שאבאר במקומו כשנדבר על האזהרה. וענין אמרם עולה בעשה ולא תעשה, שיהיה מי שיקריב עולה בחוץ עובר על עשה ולא תעשה. אמנם לא תעשה הוא אמרו פן תעלה עולותיך, ועל מצות עשה הוא אמרו ושם תעלה, ושאר קדשים לא היו אלא בעשה, כלומר אמרו ושם תעשה לבד. ונתבאר שאפילו שאר קדשים עובר גם כן עליהם בלא תעשה מחובר אל עשה.

וכבר התבאר בסוף זבחים (דף קיט:) שהקדשים כלם שהקריבם בחוץ שהם בעשה ולא תעשה וחייבין עליהם כרת. הנה התבאר מכל מה שאמרתי שאמרו ושם תעשה מצות עשה גמורה.

קישורים[עריכה]

קיצור דרך: rmbm/ase84