ספר המצוות לאו קמג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · ספר המצוות · לאו · קמג · >>


מצות לאו קמג - לא לאכול מעשר שני של יצהר חוץ לירושלים

שהזהירנו מלאכול מעשר שני של יצהר חוץ לירושלים ומי שאכלו לוקה ובתנאי הקודם. והוא אמרו יתעלה "לא תוכל וגו' ויצהרך(דברים יב, ז).

ואולי תרחיק למנות מעשר דגן ומעשר תירוש ומעשר יצהר שלוש מצוות, עד שהוא כשיאכל שלושתן כאחד לוקה על כל אחד ואחד. לפי שזה הלאו שבזה הפסוק אינו לאו שבכללות שאין לוקין עליו ואמנם הוא לחלק. ובבאור אמרו בגמרא כריתות (דף ד:) אכל מעשר דגן תירוש ויצהר לוקה על כל אחד ואחד וכי לוקין על לאו שבכללות קרא יתירא כתיב מכדי כתיב "ואכלת לפני ה' אלהיך מעשר דגנך וגו'" למה לי למהדר ולמיכתבינהו כלהו שמע מינה לחלק. ובגמרא מכות (דף י"ח) אמרו מכדי כתיב "ואכלת לפני ה' אלהיך" לכתוב רחמנא "לא תוכל לאכול אותם" לחודיה למה לי למהדר לפרושינהו לכלהו. שמע מינה ליחודי לאו לכל אחד ואחד הוא דאתא.

הנה כבר התבאר שכל מה שהוזהר ממנו בזה הפסוק כל כל ענין וענין לאו בפני עצמו הוא. ואשוב להשלים שאר הלאוים שכולל זה הפסוק.

הערות[עריכה]

רמב"ן לא הביא מצוה זו במניין המצוות.

קישורים[עריכה]

קיצור דרך: rmbm/lo143