ספר המצוות לאו קטו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


מצות לאו קטו - לא לשחוט הפסח לפני שביתת החמץ

הזהיר משחוט הפסח על חמץ, והוא אמרו יתעלה "לא תזבח על חמץ דם זבחי(שמות כג, יח). וכבר נכפלה אזהרה זו בזה הלשון בעצמו, "לא תשחט" (שם לד, כה).

ועניינו (פסחים סג:) שבעת שחיטת הפסח, והוא בין הערביים, לא יהיה חמץ ברשותו, לא אצל הזורק ולא אצל השוחט ולא אצל המקטיר ולא אצל אחד מבני החבורה. וכל מי מהם שיהיה חמץ אצלו בעת ההיא, לוקה. ובמכילתא (משפטים): "לא תשחט על חמץ", לא תשחט את הפסח ועדיין חמץ קיים.

וכבר התבארו משפטי מצוה זו בחמישי מפסחים.

קישורים[עריכה]

קיצור דרך: rmbm/lo115