ספר המידות (ברסלב)/אמת

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

חלק ראשון[עריכה]

א[עריכה]

מי שרוצה לדבק את עצמו בהשי"ת עד שילך במחשבתו מהיכל אל היכל ויראה את ההיכלות בעיני השכל, ישמור את עצמו מלומר שקר אפילו בטעות

ב[עריכה]

מותר לשנות בדבר השלום

ג[עריכה]

כת שקרים אינם מקבלים פני שכינה

ד[עריכה]

שרי להו לצדיקייא לסגואי ברמאותא עם רמאי

ה[עריכה]

כל המוסיף גורע

ו[עריכה]

על ידי אמת לא ימות קודם זמנו הקצוב

ז[עריכה]

על ידי שקר באים הרהורי עבודה זרה

ח[עריכה]

מרוח פיו של השקרן נעשה היצה"ר, וכשיבוא משיח אז לא יהיה שקר. ובשביל זה לא יהיה יצה"ר בעולם

ט[עריכה]

מי שהוא איש אמת אזי הוא מכיר באחר אם אחר דובר שקר אם לאו

י[עריכה]

הסימן של השקר כשלא יסכימו עליו רבים, והוא מן השלשה שהקב"ה שונאן

יא[עריכה]

עשיר מכחש אין הדעת סובלו, והוא נבזה בעיני עצמו

יב[עריכה]

תיקון לפה שיתן צדקה

יג[עריכה]

על ידי אמת העולם נשמר מכל היזיקות

יד[עריכה]

על ידי חנופה בא לשקר

טו[עריכה]

מי שנותן צדקה שכרו שיזכה לאמת

טז[עריכה]

השקרן שונא עניוות

יז[עריכה]

אדם ניכר על ידי משרתיו אם הוא אוהב שקר כי זה בזה תלוי. לפעמים משרתיו נופלים לעבירות על ידי שהוא שקרן ולפעמים הוא נופל לשקר על ידי משרתיו שאינם הגונים

יח[עריכה]

כשאין אמת אין חסד גם אינו יכול לעשות עם בני אדם.

יט[עריכה]

השקר מעכב את הישועה, כי השקר מגלה עונותיו כדי שלא יושיעו לו

כ[עריכה]

האמת הוא פודה מכל הצרות

כא[עריכה]

טוב לאדם שימות משיחיה ויהיה שקרן בעיני בני אדם

כב[עריכה]

כשיש אמת יש שלום

כג[עריכה]

מי שרחוק מאמת רחוק מצדקה

כד[עריכה]

על ידי אמת יזכה לשם עולם

כה[עריכה]

על ידי אמת נשמר אות ברית

כו[עריכה]

איש ואשה שרגילין לומר שקר הבנים שלהם יהיו מתנגדים גם יהיו פוגמים בברית

כז[עריכה]

השקר בא על ידי שמקבל על עצמו פחד מבני אדם

כח[עריכה]

על ידי השקר שוכחים את הקב"ה

כט[עריכה]

מי שאין לו בטחון הוא דובר שקרים ועל ידי שקרים אין יכול לבטוח באמת

ל[עריכה]

לפי הריחוק מאמת כן מחזיק את הסור מרע לשוטה

לא[עריכה]

מי שרוצה לסור מרע ורואה שאין אמת בעולם עושה עצמו כשוטה

לב[עריכה]

מי שאינו אומר שקר הקב"ה מושיעו בעת צרתו גם בנים יהיו לו

לג[עריכה]

על ידי דיבור שוא בא מכות בנים

לד[עריכה]

מי שמקושר לשוא בא לשכחה

לה[עריכה]

על ידי שקר בא לניאוף ומחזיק ידי מרעים שלא יחזרו בתשובה

לו[עריכה]

על ידי שקרים אין לו רפואה אפילו בהרבה רפואות

לז[עריכה]

מי שדובר כזבים נופל בחרב גם נעשה שוטה

לח[עריכה]

על ידי יראה בא לאמת

לט[עריכה]

מי ששומר את עצמו משקר הוא מנצח תמיד

מ[עריכה]

מותר לשנות כדי להציל את עצמו

מא[עריכה]

מי שאוהב כזבים הוא מבזה את הצדיק גם הוא בעצמו מתבזה

מב[עריכה]

מי שדובר כזבים הוא אובד

מג[עריכה]

על ידי אמת ניצול מלשון הרע גם תפלתו מתקבלת גם כשדנים אותו למעלה דנים אותו לפי זכיות שלו

מד[עריכה]

על ידי חלומות ידע אדם אם לבו אמת עם אלוקיו

מה[עריכה]

מי שמקיים דיבורו יכול לעשות פעולות

מו[עריכה]

מי שאין לו גאוה ניצול משקר

מז[עריכה]

מי ששומר את עצמו משחוק של היתול, בידוע שהוא איש אמת

מח[עריכה]

מי שהוא שקרן מגלגול שעבר עי"ז כשנתגלגל נעשה איטר יד

מט[עריכה]

מי ששומר את עצמו ודובר תמיד אמת, כאילו עשה שמים וארץ ואת הים ואת כל אשר בם

נ[עריכה]

השקר אינו אלא בפיו אבל לא בכתב

נא[עריכה]

דברו תורה ונביאים וחכמים לשון הבאי

חלק שני[עריכה]

א[עריכה]

על ידי שקר דבריו אינם נשמעים גם על ידי שקר מאלמן ח"ו כמה נשים

ב[עריכה]

על ידי אמת נתגלה יחודו בעולם

ג[עריכה]

כשאתה רואה שקרן תדע שגם המנהיג של האיש הזה שקרן

ד[עריכה]

על ידי שקר בא לידי גילוי עריות ושפיכות דמים וגם מכשיל את הכשרים בגילוי עריות ושפיכות דמים ומראה היתר מן התורה

ה[עריכה]

מי שאינו משנה בדבורו הוא יכול להשפיל הגבוהים ולהגביה השפלים

ו[עריכה]

מי שאינו מדבר אחד בפה ואחד בלב אינו מתיירא מטביעת מים

ז[עריכה]

האמת מביא שובע

ח[עריכה]

השלשול והעצירות בא על ידי שקר


ט[עריכה]

על ידי אמת בא הקץ