ספר המידות (ברסלב)/אהבה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
חלק ראשון
"אהבה"

א) כשאין אהבה בין בני אדם על ידי זה הם הולכי רכיל ועל ידי רכילות באים לליצנות ועל ידי ליצנות הם דוברים שקר:

ב) על ידי שנאה בא בלהות ועל ידי שנאה בא שריפה:

ג) על ידי אהבת השי"ת נשמר הנפש מכל פגעים רעים:

ד) כשתשוב בתחילה על עוונותיך תוכל לבוא לאהבת השי"ת:

ה) מי שמתפלל על עם ישראל במסירות נפש הכל אוהבין אותו:

ו) על ידי אהבה בא התחזקות:

ז) כשתחזק את האדם בעבודת השי"ת הוא יאהב אותך:

ח) על ידי אמירת הלל בקול גדול זוכים לאהבת השי"ת:

ט) כשתהא נזהר משנאת חינם אזי כשיהיה לך איזהו משפט עם אלם שאינו רוצה לפשר עמך על ידי זה התפשר עמך:

י) מי שנזהר משבועת שקר בודאי לא יעבר על לא תקום ולא תטור:

יא) השום מסוגל לאהבה:

יב) העובד מאהבה זכותו מגן עד אלפים דור:

יג) במקום שעושין תנאים או איזה כריתות ברית השי"ת שם הוא:


חלק שניחלק שני

א) כשהצמחים גדלים במלואם על ידי זה אהבה בעולם:

ב) אהבת אשה לבעלה ניכר בזבובים וביתושים שבבית. גם על ידי אהבתם יכולין לידע כח היצר הרע אם כבר נחלש ואם לאו:

ג) חכמי הדור שיש בניהם אהבה שרואים זה עם זה לפרקים אזי יש כח בידם לדון את כל העולם ודיניהם דין ואין מי שישנה ויבטל דינם כי הקב"ה אב בית דין שלהם:

ד) על ידי שנאת חינם נכשל בטריפות:

ה) על ידי תאות אכילה הוא אוהב בן אחד יותר משאר בניו: