סמ"ע על חושן משפט רלג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| סמ"ע על שולחן ערוך חושן משפט רלג |

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף א[עריכה]

לבנות ונמצאו אדומות כו':    בחלוקה זו אפי' אם המין השני הוא עדיף וביוקר יותר מהמין שהתנה עמו בשעת מכירה אפ"ה גם הלוקח יכול לחזור בו וכן איפכא במוכר כיון דהוא מין אחר לגמרי יאמר לא במין זה אני חפץ אע"פ שהוא ביוקר יותר משא"כ ברעות ונמצאו יפות כיון דהכל מין א' וכל העולם ניחא להו ביפות יותר מברעות מ"ה אינו יכול לחזור בו אלא זה שנתאנה:

אפי' לא נתאנה בסכום:    ה"ט כיון דיש קפידא בשם יפות ורעו' דכמה בני אדם מדקדקים לקנות דוקא יפות אפילו ביוקר ולא רעות אפילו בזול:

והמוכר א"י כו':    והיינו דוקא כשלא נתאנה הלוקח כדי ביטול מקח דאז אין ודאי שחוזר בו הלוקח אבל אם נתאנה הלוקח כדי ביטול מקח דמסתמא יחזיר בו הלוקח ואין שם מקח עליו ס"ל לר' יונה והרא"ש והטור דגם המוכר יכול לחזור בו וכמ"ש הטור בסי' רכ"ז ס"ז ואף שהטור לא כתב כן כאן נראה דסמך בזה אמ"ש בסי' רכ"ז ומיהו המחבר ומור"ם לא כתבו דעה זו גם בסי' רכ"ז מטעם דהרי"ף והרמב"ם ס"ל דהמוכר אינו חוזר בכה"ג ע"ש:

אע"פ שאינן יפות שאין למעלה מהן כו':    עד אין אחד מהם יכול לחזור גם בזה דמכר לו רעות ונמצא רעות מהן ה"א דיכול לחזור בו הלוקח דיאמר כיון דאין אלו שקניתי אני חוזר מגוף מקח מאיזה טעם שיש לו שחוזר בו קמ"ל:

שאינו אוכל כלל:    דאז ה"ל לגביה כמכר לו יפות ונמצא רעות דהלוקח חוזר בו וכנ"ל:

כסף בחזקת כסף צרוף:    עמ"ש מור"ם דינים כאלו בסי' שלפני זה סי"ח והב"י כתבם בסי' זה "ובע"ש כתבם בסי' שלפני זה וכתבם פה ולא ידעתי תרתי למה לי: