סמ"ג לאו שא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · סמ"ג · לאו · שא · >>


מצות לאו שא - שלא יכנסו הכוהנים למקדש פרועי ראש (מגודלי שיער)

מצוות שא, שב:

שלא לגדל כהן גדול פרע, שנאמר "את ראשו לא יפרע" (ויקרא כא, י), וזהו מפני שהוא תמיד במקדש. ותניא בפ' הנשרפין [דף פ"ג] פרועי ראש ששמשו במיתה שנ' "ופרע לא ישלחו" (יחזקאל מד, כ) וכתיב בתריה "ויין לא ישתו כל כהן". הוקשו יחד ללמד מה שתוי יין במיתה אף פרועי ראש במיתה, ומה שתוי יין בעבודה אף פרוע ראש בעבודה. [דף כ"ב] ואין פרועי ראש מחללין העבודה אלא עבודתן כשרה.

פרועי ראש פירוש כהנים שגדלו שערותיהן יותר מן הדין כדתניא בסנהדרין מלך מסתפר בכל יום משום מלך ביופיו תחזינה עיניך, כהן גדול מערב שבת לערב שבת, כהן הדיוט אחד לשלשים יום מ"ט דכתיב וראשם לא יגלחו ופרע לא ישלחו וילף פרע מנזיר דכתיב ביה גדל פרע שער ראשו מה להלן שלשים אף כאן שלשים והתם מנלן דכתיב קדוש יהיה בגימטריא שלשים.

(המשך במצוה ש"ב)