לדלג לתוכן

סמ"ג לאו קעט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

<< · סמ"ג · לאו · קעט · >>


מצות לאו קעט - לא למכור אמה עבריה לאדון אחר

בפרשת משפטים אשר לא יעדה והפדה לעם נכרי לא ימשול למכרה בבגדו בה.

תניא בקידושין [דף י"ח והסוגיא בתו' שם] לגירסת ספרים ישנים וכן גורס רבינו יעקב, בבגדו בה, כיון שפירס טליתו עליה שוב אינו רשאי למוכרה, דברי רבי אלעזר בן יעקב. רבי עקיבא אומר בבגדו בה, כיון שבגד בה האב שמכרה, אפילו יצאה מרשות האדון בעודה קטנה, שוב אינו רשאי למוכרה אבל לשפחות אחר אישות יכול למוכרה. ולר' אלעזר הפירוש שאין האדון יכול למכרה לאחר, וגם האב אינו יכול למכרה לשפחות אחר אישות כדמסקינן התם.

ונראין הדברים לרבינו משה [בפ' ד' דהל' עבדים] שהוא הדין לעבד עברי שאין אדון יכול למוכרו ולא הוצרך הכתוב לאסור דבר זה באמה אלא מפני שיש לו לייעדה לבנו לכך נאמר לעם נכרי לא ימשול למכרה.