סמ"ג לאו סג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · סמ"ג · לאו · סג · >>


מצות לאו סג - לא לקרוח שער ראשו על מת

נאמר בישראל ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת ונאמר בכהנים לא יקרחו קרחה בראשם ותני' בת"כ ובמכות [דף כ'] לחייב על כל קרחה וקרחה בין ביד בין בסם והוא שהתרו בו על כל קרחה וקרחה ואם בבת אחת באו כגון שהטביל חמש אצבעותיו בסם והניח בחמשה מקומות בראשו בבת אחת אע"פ שהיא התראה אחת לוקה חמש כדאיתא במכות' גרסינן בירושלמי דקידושין [פ"ק הלכה ז'] רב הונא מפקיד לחבריה פקדון לנשיכון כד יהון קיימיה על מיתיה דלא ליתלשון בשעריהון שלא יבאו לידי קרחה שנאמ' כי עם קדוש אתה דמשמע אחד אנשים ואחד נשים, ותניא בת"כ ובקידושין [דף ל"ו] הרי אתה דן קרחה קרחה לגזירה שוה מה קרחה האמור' בישראל למת דווקא אף קרחה האמור' בכהנים למת דוקא ומה קרחה האמורה בכהנים חייב על כל הראש כבין העינים אף בישראל כן, וכמה שיעור הקרחה אמרינן במכות [ד"כ] אמר רבי יוחנן משום רבי אלעזר בן שמעון כגריס פנוי בלא שיער ורבינו משה [פי"ב דהלכ' ע"ז] תפס שיטתו כן ולא כברייתא שאומר שתי שערות.