סדר עולם זוטא פרק רביעי

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · סדר עולם זוטא · פרק רביעי · >>

פרק רביעי.[עריכה]

מן המבול ועד הפלגה [שלש מאות וארבעים] שנה: משנולד אברהם עד הפלגה ארבעים ושמונה שנה. (היא שנת אלף תתקצ"ו ליצירה). מן הפלגה עד שנולד יצחק חמשים [ושתים] שנים (היא שנת ב' אלפים מ"ח ליצירה). משנולד אברהם עד שנולד יצחק מאה שנה: ושני חייו [של אברהם אבינו] מאה ושבעים וחמש שנים: יצחק חיה עד שנולד יעקב ששים שנה[1] (היא שנת ב' אלפים ק"ח ליצירה). ושני חייו מאה ושמונים [שנה]. יעקב חיה עד שנולד יהודה שמונים [ושבע] שנים (היא שנת ב' אלפים וקצ"ה ליצירה). ושני חייו מאה וארבעים ושבע שנים: יהודה חיה עד שנולד פרץ שלשים [ושלש] שנים (היא שנת ב' אלפים רכ"ח ליצירה). ושני חייו מאה ותשע עשרה שנה: פרץ חיה עד שנולד חצרון [ח'] שנים. [וחמול שנת תשע. וכלו הכ"ב שנים משנמכר יוסף עד שירדו למצרים]. וחצרון וחמול ירדו למצרים. הרי אלפים ומאתים ושלשים ושמונה לבריאת עולם. (היא שנת ב' אלפים רל"ח ליצירה שירדו למצרים): יעקב חיה עד שנולד ראובן שמונים ושלש[2] שנים. ושני חייו של ראובן מאה ועשרים וארבע שנים. ומת לאחר שמת יוסף במצרים שתי שנים. שמעון חיה מאה ועשרים [שנה]: ומת לאחר שמת יוסף [במצרים] שנה אחת: לוי חיה מאה ושלשים ושבע שנים. יהודה חיה מאה ותשע עשרה שנה [ומת לפני לוי י"ח שנים]: יששכר חיה מאה ועשרים ושתים שנה [ומת לפני לוי ט"ו שנה]. זבולון חיה קכ"ד[3] שנה. ומת לאחר שמת יוסף י"א[4] שנים: דן חיה מאה ועשרים ושבע שנה: [נפתלי חיה קל"ג שנה. גד חיה קכ"ה שנה]. אשר חיה מאה ועשרים ושש שנה: יוסף חיה מאה ועשר שנה: בנימין חיה מאה ואחת עשרה שנה. ומת לפני לוי כ"ו[5] שנה:

וחצרון הוליד את רם: ורם הוליד את עמינדב: ועמינדב הוליד את נחשון: ונחשון היה מיוצאי מצרים בשנת אלפים [ו]ארבע מאות וארבעים ושמונה לבריאת עולם. עד שיצאו ממצרים: ובאותה השנה בחודש השני [נתנו] לישראל [במרה מקצת פרשיות של תורה שיתעסקו בהם. שבת ופרה אדומה ודינים]: ובאותה שנה בחדש השלישי נתנו לישראל עשרת הדברות: ובשנה השנית נתנה להם התורה [6] ביום הכיפורים: ובאותה שנה מת נחשון. ונחשון הוליד את שלמה: ושלמה מבאי הארץ. ושלמון הוליד את בועז: ובשנת ארבעים ואחת לצאת ישראל ממצרים. הרי שנת אלפים וארבע מאות [ושמונים] ותשע לבריאת עולם. נכנסו ישראל לארץ. ומת יהושע בן נון [בן מאה ועשר]. (היא שנת ב' אלפים תקי"ו ליצירה). [הרי] עשרה דורות:

הערות שוליים[עריכה]

  1. ^ בראשית כה כו
  2. ^ כ"ה בדפוסי ויניציאה בסיליאה והמבורג. בדפוסי זאלקוא ולונדריש: פ"ד.
  3. ^ כ"ה בדפוסי ויניציאה קארעץ זאלקוא לעמבערג ווארשויא ולונדריש. בדפוס המבורג: מאה ועשרים ושבע.
  4. ^ כ"ה בדפוסי זאלקוא ולונדריש. בדפוסי ויניציאה בסיליאה והמבורג: שתי.
  5. ^ כ"ה בדפוסי ויניציאה קארעץ לעמבערג ווארשויא. בדפוסי זאלקוא ולונדריש: ט"ו.
  6. ^ ביה"כ. נתנו לוחות שניות. עסע"ר פ"ו: (הגהות יעבץ).