משנה תרומות ז רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) האוכל תרומה מזיד -

משלם - את הקרן,
ואינו משלם - את החומש,
והתשלומין - חולין.
ואם רצה הכוהן למחול - מוחל.


(ב) בת כוהן שנישאת לישראל,

ואחר כך אכלה תרומה -
משלמת - את הקרן,
ואינה משלמת - את החומש,
ומיתתה - בשריפה.
נישאת, לאחד מן הפסולין -
משלמת - קרן וחומש,
ומיתתה - בחנק,
דברי רבי מאיר.
וחכמים אומרים:
זו וזו - משלמות את הקרן,
ואינן משלמות - את החומש,
ומיתתן - בשריפה.


(ג) המאכיל את בניו - קטנים,

ואת עבדיו - בין גדולים, בין קטנים,
והאוכל, תרומת חוצה לארץ,
והאוכל, פחות מכזית תרומה -
משלם - את הקרן,
ואינו משלם - את החומש,
והתשלומין - חולין.
ואם רצה הכוהן למחול - מוחל.


(ד) זה הכלל -

כל המשלם, קרן וחומש -
התשלומין - תרומה.
ואם רצה הכוהן למחול - אינו מוחל.
וכל המשלם את הקרן,
ואינו משלם את החומש -
התשלומין - חולין.
ואם רצה הכוהן למחול - מוחל.


(ה) שתי קופות,

אחת של תרומה, ואחת של חולין,
שנפלה סאה תרומה - לתוך אחת מהן,
ואין ידוע, לאיזו מהן נפלה -
הריני אומר, לתוך של תרומה - נפלה.
אין ידוע,
איזו היא של תרומה, ואיזו היא של חולין -
אכל את אחת מהן - פטור.
והשניה - נוהג בה כתרומה,
וחייבת - בחלה,
דברי רבי מאיר.
רבי יוסי - פוטר.
אכל אחר, את השניה - פטור.
אכל אחד, את שתיהן -
משלם - כקטנה שבשתיהן.


(ו) נפלה אחת מהן, לתוך החולין -

אינה מדמעתן.
והשניה -
נוהג בה - כתרומה,
וחייבת - בחלה,
דברי רבי מאיר.
רבי יוסי - פוטר.
נפלה שניה, למקום אחר -
אינה מדמעתן.
נפלו שתיהן, למקום אחד -
מדמעות - כקטנה שבשתיהן.


(ז) זרע, את אחת מהן - פטור.

והשניה -
נוהג בה - כתרומה,
וחייבת - בחלה,
דברי רבי מאיר.
רבי יוסי - פוטר.
זרע אחר, את השניה - פטור.
זרע אחד, את שתיהן -
בדבר, שזרעו כולה - מותר.
ובדבר, שאין זרעו כולה - אסור.


הדף הראשי של משנה תרומות ז