משנה תרומות ז רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) האוכל תרומה מזיד משלם את הקרן ואינו משלם את החומש והתשלומין חולין ואם רצה הכוהן למחול מוחל.

(ב) בת כוהן שנישאת לישראל ואחר כך אכלה תרומה משלמת את הקרן ואינה משלמת את החומש ומיתתה בשריפה נישאת לאחד מן הפסולין משלמת קרן וחומש ומיתתה בחנק דברי רבי מאיר וחכמים אומרים זו וזו משלמות את הקרן ואינן משלמות את החומש ומיתתן בשריפה.

(ג) המאכיל את בניו קטנים ואת עבדיו בין גדולים בין קטנים והאוכל תרומת חוצה לארץ והאוכל פחות מכזית תרומה משלם את הקרן ואינו משלם את החומש והתשלומין חולין ואם רצה הכוהן למחול מוחל.

(ד) זה הכלל כל המשלם קרן וחומש התשלומין תרומה ואם רצה הכוהן למחול אינו מוחל וכל המשלם את הקרן ואינו משלם את החומש התשלומין חולין ואם רצה הכוהן למחול מוחל.

(ה) שתי קופות אחת של תרומה ואחת של חולין שנפלה סאה תרומה לתוך אחת מהן ואין ידוע לאיזו מהן נפלה הריני אומר לתוך של תרומה נפלה אין ידוע איזו היא של תרומה ואיזו היא של חולין אכל את אחת מהן פטור והשניה נוהג בה כתרומה וחייבת בחלה דברי רבי מאיר רבי יוסי פוטר אכל אחר את השניה פטור אכל אחד את שתיהן משלם כקטנה שבשתיהן.

(ו) נפלה אחת מהן לתוך החולין אינה מדמעתן והשניה נוהג בה כתרומה וחייבת בחלה דברי רבי מאיר רבי יוסי פוטר נפלה שניה למקום אחר אינה מדמעתן נפלו שתיהן למקום אחד מדמעות כקטנה שבשתיהן.

(ז) זרע את אחת מהן פטור והשניה נוהג בה כתרומה וחייבת בחלה דברי רבי מאיר רבי יוסי פוטר זרע אחר את השניה פטור זרע אחד את שתיהן בדבר שזרעו כלה מותר ובדבר שאין זרעו כלה אסור.

הדף הראשי של משנה תרומות ז