משנה נידה א רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) שמאי אומר כל הנשים דיין שעתן הלל אומר מפקידה לפקידה אפילו לימים הרבה וחכמים אומרין לא כדברי זה ולא כדברי זה אלא מעת לעת ממעטת על יד מפקידה לפקידה ומפקידה לפקידה ממעטת על יד מעת לעת כל אישה שיש לה וסת דייה שעתה המשמשת בעידים הרי זו כפקידה ממעטת על יד מעת לעת ועל יד מפקידה לפקידה.

(ב) כיצד דייה שעתה הייתה יושבת במיטה ועסוקה בטהרות פרשה וראת היא טמאה וכלן טהורות אף על פי שאמרו מטמא מעת לעת אינה מונה אלא משעה שראת.

(ג) רבי אליעזר אומר ארבע נשים דיין שעתן בתולה ומעוברת מניקה וזקנה אמר רבי יהושע לא שמעתי אלא בתולה אבל הלכה כדברי רבי אליעזר.

(ד) איזו היא בתולה כל שלא ראת דם מימיה אף על פי נשואה ומעוברת משייוודע עוברה מניקה עד שתגמול את בנה נתנה בנה למניקה וגמלתו או מת רבי מאיר אומר מטמא מעת לעת וחכמים אומרין דייה שעתה.

(ה) איזו היא זקנה כל שעברו עליה שלש עונות סמוך לזקנתה רבי אלעזר אומר כל אישה שעברו עליה שלש עונות דייה שעתה רבי יוסי אומר מעוברת ומניקה שעברו עליהן שלש עונות דיין שעתן.

(ו) במה אמרו דייה שעתה בראייה ראשונה אבל בשניה מטמא מעת לעת אם ראת את הראשונה מאונס אף השניה דייה שעתה.

(ז) אף על פי שאמרו דיין שעתן צריכה להיות בודקת חוץ מן הנידה והיושבת על דם טוהר והמשמשת בעידים חוץ מיושבת על דם טוהר ובתולה שדמיה טהורים פעמים שהיא צריכה להיות בודקת בשחרית ובין השמשות ובשעה שהיא עוברת לשמש את ביתה יתרות עליהן הכוהנות בשעה שהן אוכלות בתרומה רבי יהודה אומר אף בשעת עברתן מלאכל בתרומה.

הדף הראשי של משנה נידה א