משנה נגעים ח רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) הפורח מן הטמא טהור חזרו בו ראשי איברים טמא עד שתתמעט בהרתו מכגריס מן הטהור טמא חזרו בו ראשי איברים טמא עד שתחזור בהרתו לכמות שהיית.

(ב) בהרת כגריס ובה מחיה כעדשה פרחה בכלו ואחר כך הלכה לה המחיה או שהלכה לה המחיה ואחר כך פרחה בכלו טהור נולדה לו מחיה טמא נולד לו שיער לבן רבי יהושע מטמא וחכמים מטהרין.

(ג) בהרת ובה שיער לבן פרחה בכלו אף על פי ששיער לבן במקומו טהור בהרת ובה פסיון פרחה בכלו טהור וכלן שחזרו בהן ראשי איברים הרי אלו טמאין פרחה במקצתו טמא פרחה בכלו הרי הוא טהור.

(ד) כל פריחת ראשי איברים שבפריחתן טיהרו טמא כשחזרו טמאים כל חזירת ראשי איברים שבחזירתן טימאו טהור נתכסו טהור נתגלו טמא אפילו מאה פעם.

(ה) כל הראוי ליטמא בנגע הבהרת מעכב את הפריחה וכל שאינו ראוי ליטמא בנגע הבהרת אינו מעכב את הפריחה כיצד פרחה בכלו אבל לא בראש ובזקן בשחין במכווה ובקדח המורדין חזר הראש והזקן ונקרחו השחין והמכווה והקדח ונעשו צרבה פרחה בכלו אבל לא בכחצי עדשה סמוך לראש ולזקן לשחין ולמכווה ולקדח חזר הראש והזקן ונקרחו השחין והמכווה והקדח ונעשו צרבה אף על פי שנעשה מקום המחיה בהרת טמא עד שתפרח בכלו.

(ו) שתי בהרות אחת טמאה ואחת טהורה פרחה מזו לזו ואחר כך פרחה בכלו טהור בשפתו העליונה ובשפתו התחתונה בשתי אצבעותיו בשני ריסי עיניו אף על פי מודבקין זה לזה והן נראין כאחת טהור פרחה בכלו אבל לא בבוהק טמא חזרו בו ראשי איברים כמין בוהק טהור חזרו בו ראשי איברים פחות מכעדשה רבי מאיר מטמא וחכמים אומרין בוהק פחות מכעדשה סימן טומאה בתחילה ואין סימן טומאה בסוף.

(ז) הבא בכלו לבן יסגיר נולד לו שיער לבן יחליט השחירו שתיהן או אחת מהן הקצירו שתיהן או אחת מהן נסמך השחין לשתיהן או לאחת מהן הקיף השחין את שתיהן או את אחת מהן או חלקן השחין ומחית השחין והמכווה ומחית המכווה והבוהק נולד לו מחיה או שיער לבן טמא לא נולד לו לא מחיה ולא שיער לבן טהור וכלן שחזרו בהן ראשי איברים הרי אלו כמו שהיו פרחה במקצתו טמא פרחה בכלו הרי הוא טהור.

(ח) ואם בכלו פרחה כאחת מתוך הטהרה טמא ומתוך הטומאה טהור הטהור מתוך הסגר פטור מן הפריעה ומן הפרימה ומן התגלחת ומן הציפורין מתוך החלט חייב בכלן זה וזה מטמאין בביאה.

(ט) הבא בכלו לבן ובו מחיה כעדשה ופרחה בכלו ואחר כך חזרו בו ראשי איברים רבי ישמעאל אומר כחזירת ראשי איברים בבהרת גדולה רבי אלעזר בן עזריה אומר כחזירת ראשי איברים בבהרת קטנה.

(י) יש מראה נגעו לכוהן ונשכר יש מראה ומפסיד כיצד מי שהיה מוחלט והלכו להן סימני טומאה לא הספיק להראותו לכוהן עד שפרחה בכלו טהור שאילו הראה לכוהן היה טמא בהרת ואין בה כלום לא הספיק להראותו לכוהן עד שפרחה בכלו טמא שאילו הראה לכוהן היה טהור.

הדף הראשי של משנה נגעים ח