משנה מנחות יב דפוסים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

משנה מנחות, פרק י"ב:
הדף הראשי מהדורה מנוקדת נוסח הרמב"ם נוסח הדפוסים ברטנורא עיקר תוספות יום טוב

<< | משנה מנחות יב דפוסים | >>

משנה א[עריכה]

המנחות והנסכים שנטמאו עד שלא קדשו בכלי, יש להן פדיון.

משקדשו בכלי, אין להם פדיון.

העופות והעצים והלבונה וכלי שרת, אין להם פדיון, שלא נאמר אלא בבהמה.

משנה ב[עריכה]

האומר הרי עלי במחבת והביא במרחשת, במרחשת והביא במחבת, מה שהביא הביא, וידי חובתו לא יצא.

זו להביא במחבת והביא במרחשת, במרחשת והביא במחבת, הרי זו פסולה.

הרי עלי שני עשרונים להביא בכלי אחד והביא בשני כלים, בשני כלים והביא בכלי אחד, מה שהביא הביא, וידי חובתו לא יצא.

אלו להביא בכלי אחד והביא בשני כלים, בשני כלים והביא בכלי אחד, הרי אלו פסולין.

הרי עלי שני עשרונים להביא בכלי אחד והביא בשני כלים, אמרו לו בכלי אחד נדרת, הקריבן בכלי אחד, כשרים.

בשני כלים, פסולין.

הרי עלי שני עשרונים להביא בשני כלים והביא בכלי אחד, אמרו לו בשני כלים נדרת, הקריבן בשני כלים, כשרין.

נתנו בכלי אחד, כשתי מנחות שנתערבו.

משנה ג[עריכה]

הרי עלי מנחה מן השעורין, יביא מן החטים.

קמח, יביא סלת.

בלא שמן ולבונה, יביא עמה שמן ולבונה.

חצי עשרון, יביא עשרון שלם.

עשרון ומחצה יביא שנים.

רבי שמעון פוטר, שלא התנדב כדרך המתנדבים.

משנה ד[עריכה]

מתנדב אדם מנחה של ששים עשרון, ומביא בכלי אחד.

אם אמר הרי עלי ששים ואחד, מביא ששים בכלי אחד ואחד בכלי אחד, שכן צבור מביא ביום טוב הראשון של חג שחל להיות בשבת ששים ואחד, דיו ליחיד שיהא פחות מן הצבור אחד.

אמר רבי שמעון, והלא אלו לפרים, ואלו לכבשים, ואינם נבללים זה עם זה, אלא, עד ששים יכולים להבלל.

אמרו לו, ששים נבללים, ששים ואחד אין נבללים.

אמר להם, כל מדות חכמים כן.

בארבעים סאה הוא טובל, בארבעים סאה חסר קרטוב אינו יכול לטבול בהן.

אין מתנדבים לוג, שנים, וחמשה, אבל מתנדבים שלשה וארבעה וששה, ומששה ולמעלה.

משנה ה[עריכה]

מתנדבים יין, ואין מתנדבים שמן, דברי רבי עקיבא.

רבי טרפון אומר, מתנדבים שמן.

אמר רבי טרפון, [ מה ] מצינו ביין שבא חובה ובא נדבה, אף השמן בא חובה ובא נדבה.

אמר [ לו ] רבי עקיבא, לא, אם אמרת ביין שכן הוא קרב חובתו בפני עצמו, תאמר בשמן שאינו קרב חובתו בפני עצמו.

אין שנים מתנדבים עשרון אחד, אבל מתנדבים עולה ושלמים.

ובעוף, אפלו פרידה אחת.

משנה מנחות, פרק י"ב:
הדף הראשי מהדורה מנוקדת נוסח הרמב"ם נוסח הדפוסים ברטנורא עיקר תוספות יום טוב

<< | משנה מנחות יב דפוסים | >>