משנה כלים יד רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) כלי מתכות כמה שעורן הדלי כדי למלאות בו הקומקמוס כדי ליחם בו המיחם כדי לקבל סלעים הלבס כדי לקבל קיתונות הקיתונות כדי לקבל פרוטות מדות יין ביין ומדות שמן בשמן רבי אליעזר אומר כלן בפרוטות רבי עקיבה אומר המחוסר חטיפה טמא והמחוסר לטישה טהור.

(ב) מקל שעשה בראשו מסמר כמין חזינה טמא סימרו טמא רבי שמעון אומר עד שיעשה בו שלשה סדרים וכלן שעשאן לנואי טהורין עשה בראשו מניקית וכן בדלת טהורה הייתה כלי וחיברה לו טמאה מאמתי היא טהרתו בית שמאי אומרין משיחבל בית הלל אומרין משיחבר.

(ג) הקנטר של בנאי והדקור של חרש הרי אלו טמאות יתדות אוהלים ויתדות המשוחות טמאין שלשלת של משוחות טמאה העשויה לעצים טהורה שלשלת דלי גדול ארבעה טפחים ושל קטן עשרה חמור של נפחים טמא מגירה שעשה שיניה לתוך החור טמאה עשאה מלמטן למעלן טהורה וכל הכסויות טהורין חוץ משל מיחם.

(ד) הטמאין שבעגלה העול של מתכת והקטרב והכנפיים המקבלות את הרצועות וברזל שתחת צווארי בהמה הסומך והמחגר והתמחויות והענבול והצנירה ומסמר המחבר את כלן (ה) הטהורין שבעגלה העול המצופה וכנפיים העשויות לנואי והשפופרות המשמיעות את הקול והאבר שבצד צווארי בהמה והסובב של גלגל והטסים והציפויים ושאר כל המסמרות טהורין סנדלי בהמה של מתכת טמאין של שעם טהורין הסיף מאמתי מקבל טומאה משישופנו והסכין משישחיזנה.

(ו) כסוי טני של מתכת שעשה בו מראה רבי יהודה מטהר וחכמים מטמאין מראה שנשברה אם אינה מראה את רוב הפנים טהורה.

(ז) כלי מתכות מיטמאין ומיטהרין שבורין דברי רבי אליעזר רבי יהושע אומר אינן מיטהרין אלא שלמין כיצד הזה עליהן ונשברו בו ביום התיכן וחזר והזה עליהן שניה בו ביום הרי אלו טהורין דברי רבי אליעזר רבי יהושע אומר אין הזאה פחות משלישי ושביעי.

(ח) מפתח של ארכובה שנשבר מתוך ארכובתו טהור רבי יהודה מטמא מפני שהוא פותח בו מבפנים ושל גם שנשבר מתוך גמו טהור היו בו חפין ונקבים טמא ניטלו החפין טמא מפני הנקבים נסתתמו הנקבים טמא מפני החפין ניטלו החפין ונסתתמו הנקבים או שפרצן זה לתוך זה טהור מסננת של חרדל שנפרצו בה שלשה נקבים מלמטן זה לתוך זה טהורה והאפרכס של מתכת טמאה.

הדף הראשי של משנה כלים יד