משנה כלים יב רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) טבעת אדם טמאה טבעת בהמה והכלים ושאר כל הטבעות טהורות קורת החיצים טמאה ושל אסירים טהורה הקולר טמא שלשלת שיש בה בית נעילה טמאה העשויה לכפיתה טהורה שלשלת של סיטונות טמאה של בעלי בתים טהורה אמר רבי יוסי אימתיי בזמן שהוא מפתח אחד אבל אם היו שנים או שקשר חילזון בראשה טמאה.

(ב) קנה מאזניים של סרוקות טמא מפני אונקיות ושל בעלי בתים אם יש בו אונקיות טמא אונקלי של כתפים טהורה ושל רוכלים טמאה רבי יהודה אומר של רוכלים שלפניו טמאה ושל אחריו טהורה אונקלי של דרגש טמאה ושל נקליטין טהורה של שידה טמאה ושל אקון טהורה של שולחן טמאה של מנורת העץ טהורה זה הכלל המחובר לטמא טמא והמחובר לטהור טהור וכלן אחת אחת בפני עצמן טהורות.

(ג) כסוי טני של מתכת של בעלי בתים רבן גמליאל מטמא וחכמים מטהרין של רופאים טמא הדלת שבמגדל של בעלי בתים טהורה ושל רופאים טמאה הייתיכים טמאין והפרכים טהורין עקרב בית הבד טמאה ואונקלי שבכתלים טהורה.

(ד) מסמר הגרע טמא של אבן השעות טהור רבי צדוק מטמא מסמר הגרדי טמא וארון של גרוסות רבי צדוק מטמא וחכמים מטהרין הייתה עגלה שלו של מתכת טמאה.

(ה) מסמר שהתקינו להיות פותח ונועל בו טמא והעשוי לשמירה טהור מסמר שהתקינו להיות פותח בו את החבית רבי עקיבה מטמא וחכמים מטהרין עד שיצרפנו מסמר של שולחני טהור ורבי צדוק מטמא שלשה דברים רבי צדוק מטמא וחכמים מטהרין מסמר השולחני וארון של גרוסות ומסמר של אבן השעות רבי צדוק מטמא וחכמים מטהרין.

(ו) ארבעה דברים רבן גמליאל מטמא וחכמים מטהרין כסוי טני של מתכת של בעלי בתים ותלוי המגרדות וגולמי כלי מתכות וטבלה שנחלקה לשנים ומודים חכמים לרבן גמליאל בטבלה שנחלקה לשנים אחד גדול ואחד קטן שהגדול טמא והקטן טהור.

(ז) דינר שנפסל והתקינו לתלותו בצוואר קטנה טמא סלע שנפסלה והתקינה להיות שוקל בה טמאה עד כמה תיפסל ויהא רשאי לקיימה עד שני דינרין פחות מכן יקוץ.

(ח) האולר והקולמוס והמטוטלות והמשקלות והכידים והכן והכנה טמאין כל גולמי כלי עץ טמאין חוץ משל אשכרוע רבי יהודה אומר אף גרופייות של זית טהורה עד שתישלק.

הדף הראשי של משנה כלים יב