משנה חגיגה ג רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) חומר בקודש מבתרומה שמטבילין כלים לתוך כלים לתרומה אבל לא לקודש אחוריים ותוך ובית הצביעה לתרומה אבל לא לקודש הנושא את המדרס הוא נושא את התרומה אבל לא הקודש בגדי אוכלי תרומה מדרס לקודש לא כמידת הקודש מידת התרומה שבקודש מתיר ומנגב ומטביל ואחר כך קושר ובתרומה קושר ואחר כך מטביל.

(ב) כלים הנגמרין בטהרה צריכין טבילה לקודש אבל לא לתרומה הכלי מצרף מה שבתוכו לקודש אבל לא לתרומה הרביעי בקודש פסול והשלישי בתרומה ובתרומה אם נטמאת אחת מידיו חברתה טהורה ובקודש מטביל את שתיהן שהיד מטמא את חברתה בקודש אבל לא בתרומה.

(ג) אוכלין אוכלים נגובים בידים מסואבות בתרומה אבל לא בקודש אונן ומחוסר כיפורים צריכין טבילה לקודש אבל לא לתרומה.

(ד) חומר בתרומה שביהודה נאמנין על טהרת יין ושמן כל ימות השנה ובשעת הגיתות והבדים אף על התרומה עברו הגיתות והבדים הביאו לו חבית של יין של תרומה לא יקבלנה ממנו אבל מניחה לגת הבאה אם אמר לו הפרשתי לתוכה רביעית קודש נאמן כדי יין וכדי שמן המדומעות נאמנין עליהן בשעת הגיתות והבדים וקודם לגיתות שבעים יום.

(ה) מן המודעית ולפנים נאמנין על כלי חרס מן המודעית ולחוץ אין נאמנין כיצד הקדר שהניח קדירותיו ונכנס לפנים מן המודעית הוא הקדר והן הקדירות הלוקח נאמן והיוצא אינו נאמן.

(ו) הגבאים שנכנסו לתוך הבית וכן הגנבים שהחזירו את הכלים נאמנים לומר לא נגענו ובירושלים נאמנים על הקודש ובשעת הרגל אף על התרומה.

(ז) הפותח את חביתו והמתחיל בעיסתו על גב הרגל רבי יהודה אומר יגמור וחכמים אומרים לא יגמור משעבר הרגל היו מעבירין על טהרת העזרה עבר הרגל ביום החמישי לא היו מעבירין ערב שבת מפני כבוד השבת רבי יהודה אומר אף לא יום החמישי מפני שאין הכהנים פנויים.

(ח) כיצד מעבירין על טהרת העזרה מטבילין את הכלים שהיו במקדש ואומרים להם היזהרו שמא תיגעו בשולחן כל הכלים שהיו במקדש היו להם שנים ושלישים אם נטמאו הראשונים יביאו השנים תחתיהן וכל הכלים שהיו במקדש טעונין טבילה חוץ ממזבח הזהב ומזבח הנחושת מפני שהן כקרקע דברי רבי אליעזר וחכמים אומרים מפני שהן מצופין.

הדף הראשי של משנה חגיגה ג