משנה אהלות ה רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) תנור שהוא עומד בתוך הבית ועינו קמורה לחוץ והאהילו עליו קוברי המת בית שמאי אומרין הכל טמא ובית הלל אומרין התנור טמא והבית טהור רבי עקיבה אומר אף התנור טהור.

(ב) ארובה שבין בית לעליה וקדירה נתונה עליה ונקובה בכונס משקה בית שמאי אומרין הכל טמא ובית הלל אומרין קדירה טמאה ועליה טהורה רבי עקיבה אומר אף קדירה טהורה.

(ג) הייתה שלמה בית הלל אומרין מצלת על הכל ובית שמאי אומרין אינה מצלת אלא על האוכלין ועל המשקין ועל כלי חרס חזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי.

(ד) לגין שהוא מלא משקין טהורין הלגין טמא טומאת שבעה והמשקין טהורין ואם פינן לכלי אחר טמאין האישה שהיא לשה בעריבה האישה והעריבה טמאין טומאת שבעה והבצק טהור ואם פינתו לכלי אחר טמא חזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי.

(ה) היו כלי גללים כלי אבנים וכלי אדמה הכל טהור היה כלי טהור לקודש ולחטאת הכל טהור שהכל נאמנין על החטאת מפני שהכלים טהורין וכלי חרס טהורין ומצילין עם דופנות אוהלים.

(ו) כיצד הבור והחדות שבבית וכפישה נתונה עליה טהור אם הייתה באר חלקה או כוורת פתוחה וכפישה נתונה עליה טמא אם היה נסר חלק או סרידה שאין לה גפיים טהור שאין הכלים מצילין עם דופנות אוהלים עד שיהא להן דפנות וכמה תהא הדופן טפח היה לה חצי טפח מיכן וחצי טפח מיכן אינה דופן עד שיהא לה טפח ממקום אחד.

(ז) כשם שמצילין מבפנים כך מצילין מבחוץ כיצד כפישה שהיא נתונה על היתדות מבחוץ טומאה תחתיה כלים שבכפישה טהורים אם היה כותל חצר או כותל גינה אינו מציל קורה שהיא נתונה מכותל לכותל וקדירה תלויה בה טומאה תחתיה כלים שבקדירה רבי עקיבה מטהר וחכמים מטמאין.

הדף הראשי של משנה אהלות ה