מקור:חוק העברת סמכויות (ממונים על מחוזות וקציני מחוז)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<שם> חוק העברת סמכויות (ממונים על מחוזות וקציני מחוז), תשכ"ד-1964

<מאגר 2000477 תיקון 147939>

<מקור> ((ס"ח תשכ"ד, 80|חוק העברת סמכויות (ממונים על מחוזות ופקידי מחוז)|5:210391)); ((תשל"ג, 49|תיקון לפקודת המסים (גביה)|7:208909)).

@ 1. שינוי תואר

בכל מקום בחיקוק שמדובר בו ב"פקיד מחוז" קרי "קצין מחוז".

@ 2. העברת סמכויות בפקודות מסויימות

הסמכויות והתפקידים שנתייחדו לממונה על המחוז או לקצין מחוז בפקודה מן המפורטות בתוספת יהיו מעתה נתונים לאדם שימנה לכך השר הממונה על ביצוע אותה פקודה מבין עובדי משרדו והוא יבוא במקומם לכל ענין שבפקודות אלה; אולם רשאי השר הממונה בהסכמת שר הפנים, לקבוע כי הסמכויות והתפקידים האמורים יהיו נתונים לממונה על המחוז.

@ 3. (תיקון: תשל"ג) : (((בוטל).))

@ 4. אצילת סמכויות הממונה על המחוז לסגניו בחיקוקים מסויימים

סמכויות ותפקידים שנתייחדו לממונה על המחוז לפי כל חיקוק שלא פורט בתוספת יהיו מעתה נתונים גם לסגניו, במידה שיקבע זאת שר הפנים.

@ 5. תשריר

שום דבר האמור בחוק זה אינו גורע מתקפה של כל פעולה שנעשתה לפני תחילתו של חוק זה והיתה כדין אילו היה חוק זה בתקפו אותה שעה.

@ 6. תחילה

תחילתו של חוק זה כתום שלושים יום מיום פרסומו ברשומות.

תוספת[עריכה]

@ (תיקון: תשל"ג) :

<פרסום> נתקבל בכנסת ביום י' בניסן תשכ"ד (23 במרס 1963). <חתימות>

  • לוי אשכול, ראש הממשלה
  • שניאור זלמן שזר, נשיא המדינה