מקור:חוק איסור הקמת מצבות זכרון לזכר מבצעי מעשי טרור

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<שם> חוק איסור הקמת מצבות זכרון לזכר מבצעי מעשי טרור, התשנ״ח–1998

<מאגר 2000086 תיקון 568876>

<מקור> ((ס"ח תשנ"ח, 236|חוק איסור הקמת מצבות זכרון לזכר מבצעי מעשי טרור|14:211493)); ((תשנ"ט, 26|ת"ט|ec:14:317274)); ((תשע"ו, 927|חוק המאבק בטרור|20:343902)).

@ 1. הגדרות

בחוק זה –
- ”אזור” – כהגדרתו בתוספת לחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ״ח–1967;
- ”מצבת זכרון” – למעט הקבר והמצבה שעליו.

@ 2. איסור הקמה

לא תוקם מצבת זכרון לזכר מבצע מעשה טרור.

@ 3. חובת הסרה (תיקון: תשע״ו)

מצבת זכרון שהקמתה מהווה עבירה לפי סעיף 24 לחוק המאבק בטרור, התשע״ו–2016, תוסר ממקומה.

@ 4. ביצוע ותקנות

שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

@ 5. תחולה

הוראות חוק זה יחולו גם על מצבות זכרון שהוקמו לפני תחילתו של חוק זה.

@ 6. הרחבת תחולה (תיקון: תשנ״ט)

שר הבטחון יורה למפקד כוחות צבא הגנה לישראל באזור, להורות על הסרת מצבות זכרון שהוקמו באזור ושהקמתן מהווה עבירה כאמור בסעיף 3.

<פרסום> נתקבל בכנסת ביום ח׳ בסיון בתשנ״ח (2 ביוני 1998). <חתימות>

  • בנימין נתניהו, ראש הממשלה
  • אליהו סויסה, שר הפנים
  • עזר ויצמן, נשיא המדינה
  • דן תיכון, יושב ראש הכנסת