מצודות על תהלים קלה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על תהלים · קלה · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"הללויה הללו וגו'" - סרס המקרא כאילו אמר הללויה ומי יהלל ואמר הללו עבדי ה' אתם הללו את שם ה' אבל להרשע אמר אלהים מה לך לספר חוקי

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"שעומדים וגו'" - להתפלל בו לה'

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"לסגולתו" - להיות לו כאוצר נחמד

"בחר לו יה" - ה' בחר לעצמו את יעקב

מצודת ציון

"לסגולתו" - ענין אוצר נחמד כמו וסגולת מלכים (קהלת ב)

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ואדונינו" - מוסב על מלת גדול לומר ואדונינו גדול מכל אלהים מלאכי מעלה

"כי אני ידעתי וגו'" - ולכן אני מעורר לבות בני אדם להללו

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"מוצא" - הוא מוציא את הרוח ממקום אוצרו

"ברקים" - לעת בוא המטר מבריק ברקים ואין המטר מכבה אותם

"מקצה הארץ" - ר"ל כאשר המה נראים למראה העין שהם בשפולי הרקיע בקצה הארץ אז מעלה אותם ברום הרקיע אל המקום אשר ירצה להמטיר שמה

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"שהכה" - הוא האל אשר הכה בכורי מצרים והבחין בין טפה של בכור וגומר

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"בתוככי מצרים" - ולא חלו המכות על ישראל שהיו בארצם

מצודת ציון

"בתוככי" - היו"ד יתירה והוא כמו בתוכך וכאילו ידבר למצרים לנוכח

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"גוים רבים" - הם שבעת העמים

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"לסיחון" - הרג לסיחון וגו' והזכירם בפרט לרוב חזקם ואח"כ כלל לכל מלכי כנען יחד

מצודת ציון

"לסיחון" - את סחון כמו הרגו לאבנר (שמואל ב ג)

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ארצם" - של המלכים ההם נתן נחלה וחזר ופירש שנתן נחלה לישראל עמו

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"זכרך" - היא היא כי בשמו יזכר וכפל הדבר לחזוק

"ה' שמך לעולם" - ר"ל כאשר כחו מאז כן כחו עד עולם

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"יתנחם" - יחשוב מחשבה אחרת להיטיב להם

"כי ידין" - כי עוד יבוא זמן אשר ידין ה' דין עמו לנקום נקמתם מיד העובדי כוכבים ומזלות

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"עצבי הגוים" - אבל העבודת אלילים אשר העכו"ם עובדים להם הלא המה מכסף ומזהב והמה מעשה ידי אדם ואין ממש בהם

מצודת ציון

"עצבי" - כן תקרא הצורת גלולים כי מעצבת לב עובדיה קורא אליה ואינו נענה

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"פה להם" - ר"ל אם אמנם עשו להם פה מה בכך הלא לא ידברו בו

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אף אין יש רוח" - אפילו רוח החיוני כבהמה אין בפיהם

מצודת ציון

"יאזינו" - ענין שמיעה והוא מלשון אוזן

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כמוהם" - בקללה אמר שהאומנים העושים את הגלולים יהיו כמוהם לבל ידברו וגו' וכן יהיו כל הבוטח בהם

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"בית אהרן וגו'" - ר"ל כל אחד ברכו לפי כח ההשגה

"ברכו" - על שהבדיל אתכם מן העכו"ם התועים

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"יראי ה'" - אלו הגרים

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"הללויה" - הללו את יה בזה ההלול לומר ברוך ה' מציון וגו'

"מציון" - המפיע אור שכינתו מציון ושוכן בירושלים