לדלג לתוכן

מצודות על תהלים קכו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בשוב" - מלשון השבה

"שיבת" - מלשון שבי 

מצודת דוד

"בשוב" - לעתיד כאשר ישיב ה' מן הגלות את השבויים מבני ציון יאמרו אז הנה כל הצרות שעברו הרי הם כאילו חלמנו חלום ר"ל לרוב הטובה שיהיה להם אז ידמה להם שלא היו הצרות באמת כ"א בחלום ראו כאלו מצירים להם

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הגדיל ה'" - ר"ל הגדולות האלה הם מה' ולא באו במקרה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שובה" - מלשון השבה

"שביתנו" - מלשון שבי

"כאפיקים" - עניינו מים הנגרים בחוזק כמו אפיקי מים (לעיל מב)

"בנגב" - ענין יובש כמו ארץ הנגב נתתני (יהושע טו

מצודת דוד

"שובה ה'" - עודם בגולה יאמרו השב בני השביה למקומם ונהיה כאפיקים בנגב ר"ל כמים הנגרים בחוזק במקום נגובה ויבשה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הזורעים" - אשר הזורעים במקום הנגוב ההוא הלא זרעו בדמעה בחשבם פן לא תצמח ויפסידו הזרע

"ברנה יקצרו" - כשבא שם אפיקי המים והצמיחה הנה יקצורו התבואה ברנה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"משך" - מלשון משיכה והולכה

"אלומותיו" - ענין אגודות תבואה כמו מאלמים אלומים (בראשית לז

מצודת דוד

"בא יבא" - אבל יבוא לביתו ברנה בעת ישא האלומות מן השדה אשר ברכו ה' והביא בו אפיקי המים והוא כפל ענין במ"ש ור"ל כן נהיה אנחנו עם כי בגולה אנו זורעים מעשה המצות בדמעה על כי חושבים אנחנו שח"ו אבדה תקותינו ובחנם כל מעשי המצות הנה כאשר בא יבוא זמן הגאולה אז נקבל הגמול בשמחה מרובה

"נושא משך הזרע" - ר"ל בעת היה נושא משיכת והולכת הזרע אל השדה הלא ילך ויבכה מפחדו פן לא תצמח