מצודות על תהלים צו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על תהלים · צו · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שירו לה'" - לעתיד שירו על הישועה הבאה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בשרו מיום ליום" - בכל יום בשרו זה לזה על הישועה חדשה  

מצודת ציון

"בשרו" - ענינו השמעת חדשות

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על כל אלהים" - הם השמש והירח וכל צבא השמים שהיו העכו"ם עובדים להם וקבלום לאלוה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אלילים" - כי למול ה' כמוהם כאין

"וה'" - אבל ה' עשה את השמים וצבאיו בכללו א"כ גם המה מעשה ידי ה'  

מצודת ציון

"אלילים" - הוא מלשון אל ולא ר"ל דבר מבלי תועלת וכן רופאי אליל (איוב יג)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הבו לה'" - וחוזר ומפרש הבו לה' כבוד ועוז ר"ל ספרו כבודו ועוזו  

מצודת ציון

"הבו" - תנו ור"ל תנו בפה ואמרו כמו ולא נתן תפלה (שם א)

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כבוד שמו" - כבוד הראוי לשמו

"שאו" - סבלו מנחה על הכתף ובואו עמה לחצרותיו והוא בית המקדש

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בהדרת קדש" - בבה"מ המהודר בקדושה  

מצודת ציון

"חילו" - מלשון חיל ורעדה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ידין" - הוא הדן את העמים במשפט הישר והראוי

"אף תכון" - ר"ל עתה נראה שאף העולם אתה ה' הכנת לבל יהי נוטה לפול

"אמרו בגוים" - בין כל העכו"ם אמרו זה לזה ה' מלך ר"ל עתה הראה מלכותו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומלואו" - הבריות הממלאים אותו

"ירעם" - ישמיע קול רם לגודל השמחה

"ישמחו השמים" - ענין מליצה הוא על רוב השמחה שתהיה אז בעולם וכן ביום רעה נאמר שמש וירח קדרו (יואל ב')

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וכל אשר בו" - הבריות המצויות בשדה  

מצודת ציון

"יעלוז" - ישמח

"שדי" - כמו שדה

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לפני ה'" - השמחה תהיה לפני ה' על כי בא וחוזר ומפרש שבא לשפוט יושבי הארץ

"באמונתו" - באמת לפי הראוי