לדלג לתוכן

מצודות על תהלים צג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"התאזר" - מלשון אזור וחגורה 

מצודת דוד

"אף תכון" - אז יכירו הכל כי אף העולם אתה הכנת לבל תהי נוטה לפול

"לבש ה' עוז" - לבש כח והתאזר בו ר"ל עתה הראה כוחו

"ה' מלך" - בימי המשיח יאמר הנה ה' מלך ולבש גאות להתגאה על הכל

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מעולם" - מטרם בראת העולם אתה הוא

"מאז" - מאז בראת העולם

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"דכים" - מלשון דכא ושברון והם הגלים הקרואים משברים כמ"ש וכל משבריך (לעיל פח) ע"ש שמשברים מי הים 

מצודת דוד

"נשאו וגו'" - וחוזר ומפרש שנשאו קול על ישראל ליראם ולהפחידם

"דכים" - שטיפת גליהם

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אדירים" - חזקים

"משברי ים" - הם גלי הים 

מצודת דוד

"מקולות" - אבל יותר מקולות מים וגו' ויותר מן משברי ים יחזק ה' היושב במרום ולא יכלו להם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נאוה" - מלשון נאוה ויופי כמו נאוה כירושלים (שיר השירים ו

מצודת דוד

"עדותיך" - דברי הנביאים המעידים על התשועה המה נאמנים מאוד ויהיה לביתך נוי ויופי קדושה ותתמיד לאורך ימים ולא תחרב עוד