מצודות על תהלים פ

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על תהלים · פ · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אל שושנים" - על שושנים והוא כלי נגון עשוי בצורות שושנה

"עדות" - מלשון עדי וקשוט וכן את הנזר ואת העדות (מלכים ב' י"א) ור"ל המזמור הזה היה לקשוט ולפאר לאסף

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"רועה" - אתה רועה ישראל קשוב תפלתנו

"נוהג" - אתה הנוהג את יוסף כרועה המנהיג את הצאן ולפי שיוסף כלכל את השבטים במצרים לכן נקראו על שמו

"יושב" - אתה הוא היושב על הכרובים שעל הארון הופיעה והאר לנו ישועה 

מצודת ציון

"הופיעה" - ענין הארה כמו הופיע מהר פארן (דברים לב)

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לפני אפרים וגו'" - ר"ל לצורך גאולתם עורר את גבורתך וגו'

"ולכה" - כמו ולך כן הוא ע"פ המסורה ור"ל עליך 

מצודת ציון

"ולכה" - כמו ולך כך הוא במסרה ור"ל עליך

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"השיבנו" - מהגולה לארצנו

"והאר" - הראה לנו פנים מאירות ושוחקות ונהיה נושעים

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עשנת" - כעסת למאס תפלת עמך 

מצודת ציון

"עשנת" - כמו תעשן והוא ענין כעס כמו יעשן אפך (לעיל ע"ד)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותשקמו" - תשקה אותם בדמעות מלא שליש ר"ל הדמעות הרוו צמאונם

"לחם דמעה" - במקום הלחם האכלתם דמעה כי דמעת הבכי מונע תאות האכילה וכאלו משביע כדבר מאכל 

מצודת ציון

"שליש" - שם מדה גדולה וכן וכל בשליש (ישעיהו מ')

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מדון" - בעלי דין ומריבה 

מצודת ציון

"מדון" - מלשון דין

"למו" - להם ר"ל עליהם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תגרש" - מא"י גרשת שבעה עממין ונטעת אותם במקומם

"גפן" - ישראל הנמשל לגפן הלוא אותם הוסעת והוצאת ממצרים

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פנית לפניה" - את העובדי כוכבים ההם ושרשת שרשיה של ישראל ותמלא את הארץ ממנה 

מצודת ציון

"פנית" - ענין הסרה והפנוי מן המקום

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וענפיה" - של העדה ההיא היו ארזים חזקים ר"ל משלו על כל הארץ וגדלו למעלה

"צלה" - של עדת ישראל 

מצודת ציון

"צלה" - מלשון צל

"אל" - ענין חוזק כמו ביד אל גוים (יחזקאל ל"א)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואל נהר" - זה נהר פרת והוא הרוחב

"תשלח" - פשטה ענפיה עד ים פלשתים והוא האורך 

מצודת ציון

"תשלח" - ענין התפשטות כמו ותשלח (פארות שם יז)

"קצירה" - ענפיה כמו ועשה קציר כמו נטע (איוב יד)

"יונקותיה" - ענפים יונקים ורכים כמו ויעל כיונק (ישעיהו נ"ג)

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למה" - עתה למה תחשב לאויב ופרצת גדריה וכל עוברי דרך מלקטים פריה ר"ל למה נתתם להפקר לכל 

מצודת ציון

"פרצת" - ענין שבירה

"גדריה" - כתליה

"וארוה" - ענין לקיטה כמו אריתי מורי (שיר השירים ה)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וזיז" - החיות הזזים בשדה כ"א ירעה בה ויאכל פריה

"יכרסמנה" - הנמשל לחזיר מיער למה יכרית ויכלה אותה 

מצודת ציון

"יכרסמנה" - ענין כריתה וכליון כי יחסלנו הארבה (דברים כ"ח) תרגמו ירושלמי ארי יקרסם יתיה גובא ובמשנה שדה שקרסמוה נמלים (פאה פ"ב) והקו"ף והכ"ף מתחלפים כי הם ממוצא אחד

"וזיז" - מלשון הזזה ותנועה

"שדי" - כמו שדה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ופקוד" - השגיח על הגפן הזאת

"שוב נא" - שוב עתה אלינו 

מצודת ציון

"נא" - עתה

"ופקד" - ענין השגחה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועל בן" - ר"ל תן השגחתך על א"י ועל הבן אשר חזקת לך והוא ישראל

"וכנה" - מקום מושב הגפן אשר ימינך נטעה בה את הגפן והיא א"י 

מצודת ציון

"וכנה" - מלשון כן ובסיס

"אמצתה" - מלשון אומץ וחוזק

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שרופה באש" - הלא הגפן ההיא שרופה היא באש וכרותה ממקומה והמה הולכים ואבודים מגערת כעסך 

מצודת ציון

"כסוחה" - ענין כריתה כי לא תזמור (ויקרא כ"ה) תרגומו לא תכסח וכן קוצים כסוחים (ישעיהו ל"ג)

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועל בן וגו'" - הוא כפל ענין במ"ש כי היא היא ועל ישראל יאמר

"תהי ידך" - מעתה תהיה ידך להגן על איש שהושעת בימינך

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תחיינו" - ר"ל הוציאנו מן הגלות ונקרא אז בשמך להודות לך

"ולא נסוג" - ולא נשוב אחור ממך 

מצודת ציון

"נסוג" - ענין החזרה לאחור כמו ונסוג מאחר אלהינו (שם נט)