מצודות על תהלים מד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על תהלים · מד · >>

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"פועל פעלת" - הפעולה אשר פעלת

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תרע" - הרעות להעכו"ם ושלחתם מארצם

"אתה ידך" - בכח ידך גרשת את העכו"ם מא"י ובמקומם נטעת את ישראל  

מצודת ציון

"הורשת" - גרשת

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי לא בחרבם" - מה שירשו ישראל את הארץ לא ירשו בחרבם ובכחם אלא אתה הושעת להם בימינך ובההארה הבא להם מפניך כי היית מרוצה להם  

מצודת ציון

"רציתם" - מלשון רצון

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מלכי אלהים" - הלא אתה אלהים ובידך להושיע ואתה הוא מלכי וראוי למלך להושיע לעמו כאשר יש לאל ידו ולזה צוה לבוא ישועות יעקב

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בשמך וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"בך" - בעזרתך  

מצודת ציון

"ננגח" - מלשון נגיחה

"נבוס" - ענין רמיסה ודריכה כמו כפגר מובס (ישעיהו י"ד)

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי הושעתנו" - לא בכח ידינו אלא ממך באה הישועה  

מצודת ציון

"הבישות" - מלשון בושה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושמך לעולם" - שמך הקיים לעולם נודה סלה אף בטרם בוא התשועה

"באלהים" - במהללי אלהים  

מצודת ציון

"הללנו" - מלשון הלול ושבח

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אף זנחת" - אף בעת אשר עדיין זנחת אותנו והכלמת אותנו ולא תצא בצבאותינו להלחם מול העכו"ם  

מצודת ציון

"זנחת" - עזבת

"בצבאותינו" - ענין קבוצת אנשי המלחמה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שסו למו" - בוזזים לעצמם את אשר לנו

"תשיבנו אחור" - לברוח לאחור מפני הצר  

מצודת ציון

"שסו" - בזזו כמו שוסים את הגרנות (שמואל א כ"ג)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כצאן מאכל" - כצאן הנתונים למאכל  

מצודת ציון

"זריתנו" - פזרתנו כמו וזריתי פרש (מלאכי ב)

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולא רבית" - לא לקחת הון רב בחלופיהם  

מצודת ציון

"הון" - ממון רב

"רבית" - מלשון רבוי

"במחיריהם" - ענין חליפות הדבר וערכו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לשכנינו" - בעבור כי הם יודעים ביותר מהצרות הבאות עלינו ולזה יחרפו אותנו  

מצודת ציון

"וקלס" - ענין לעג כמו וקלסה לכל הארצות (יחזקאל כב)

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מנוד ראש" - נדים בראש בדרך לעג

"תשימנו משל" - כאשר יבוא על מי צרות מרובות וגדולות ימשלו לומר שדומה הוא לצרות הבאות על ישראל

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובושת פני" - מה שמביישים פני כסה אותי לגודל רבויים והוא מלשון מליצה

"נגדי" - רואה אני בכלימתי

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מפני אויב" - אשר יחרפני ומפני רדיפות העכו"ם אשר ירדפוני  

מצודת ציון

"ומגדף" - ענין בזיון

"ומתנקם" - ר"ל מרבה להרע ומראה בעצמו כנוקם ומשלם גמול

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל זאת" - עם שכל זאת בא עלינו אעפ"כ לא שכחנוך מלהודות לך ולא שקרנו להכזיב התורה שקבלנו בברית

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותט" - מלת לא משמשת בשתים כאלו אמר ולא תט ר"ל לא נטה רגלינו מן ארחך  

מצודת ציון

"נסוג אחור" - ענין חזרה לאחור

"אשורנו" - רגלינו

"מני" - מן היו"ד נוספת

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי דכיתנו" - עם כי דכית אותנו במקום תנים והוא משל על העכו"ם  

מצודת ציון

"תנים" - נחשים

"בצלמות" - ענין חושך

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אם שכחנו" - האם שכחנו שם ה' בתמיה וכי נפרוש כפינו לאל זר

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הלא וגו'" - כי אמרנו הלא אלהים יחקר זאת וענש יענש  

מצודת ציון

"יחקר" - מלשון חקירה וחפוש

"תעלומות" - מלשון העלמה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי עליך" - אלא בעבור יראתך הורגנו והיינו נחשבים בעיני העכו"ם כצאן המוכן לטבח

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עורה" - לזה עורה נא להושיע ולא תהיה כמו הישן  

מצודת ציון

"תזנח" - תעזב

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תשכח" - מוסב על למה כלומר למה תשכח וגו'  

מצודת ציון

"ולחצנו" - ענין דחק

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי שחה" - נפשנו מושפלת עד לעפר  

מצודת ציון

"שחה" - מלשון שחיה וכפיפה

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"קומה" - לזה קום ועזור לנו ואם אין אנו ראוים פדנו למען חסדך