מצודות על תהלים ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על תהלים · ט · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לבן" - שם אדם נלחם עם דוד וכשמת אמר עליו שירה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אזמרה שמך עליון" - אשבחו לומר ששמו עוד עליון ונעלה על כל התשבחות 

מצודת ציון

"אשמחה ואעלצה" - כפל הדבר במ"ש

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בשוב" - כשלא יוכלו אויבי לי וישובו לאחור ויכשלו ויאבדו אז אשמחה ואעלצה שמחה כפולה בעבור הטובה הכפולה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי עשית" - הלא רבות פעמים עשית משפטי וישבת בכסא לשפוט אויבי 

מצודת ציון

"משפטי ודיני" - להתמדת הדבר כפל במ"ש

"לכסא" - כמו בכסא ובא הלמ"ד במקום הבי"ת וכן כי בוחר אתה לבן ישי (שמואל א כ') ומשפטו בבן ישי

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"גערת" - בעבורי גערת גוים וגו' ומחית שמם לבל יזכרו 

מצודת ציון

"גערת" - ענין זעקת נזיפה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"האויב" - אתה האויב דע שהחרבות תמו לנצח ר"ל המקומות החרבות שבך יכלו עד עולם ולא ישובו לקדמותן ואף הערים אשר נהרסו בחטאך המה יהיה נאבד זכרם וכפל הדבר במ"ש 

מצודת ציון

"נתשת" - ענין עקירה והריסה כמו לנתוש ולנתוץ (ירמיהו א')

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וה' לעולם ישב" - כי ה' חי לעולם וכ"כ ממשלתו וא"כ מי יבנה את אשר הרס הוא

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והוא ישפט" - עד עולם ישפוט העכו"ם בדין הישר והצדק כאשר ראוי להם להאביד זכרון עריהם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"משגב לדך" - אבל לנשברי לב יהיה למשגב ומתי יהיה למשגב כשיהיה בעולם עת צרה 

מצודת ציון

"משגב" - חוזק

"לדך" - מושבר וכתוש כמו דכאי רוח (לקמן ל"ד)

"לעתות" - מלשון עת

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי לא עזבת" - כי יראו אשר לא עזבת דורשך

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יושב ציון" - המשרה שכינתו בציון 

מצודת ציון

"עלילותיו" - מעשיו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי דורש דמים" - כי הוא דורש לדעת הדם אשר שפכו העכו"ם וזכורים הם לפניו עם שאינו ממהר לפרוע 

מצודת ציון

"ענוים" - שפלי רוח

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מרוממי" - הלא אתה מעולם מרומם אותי משערי מות

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בשחת" - בהבור אשר עשו לישראל 

מצודת ציון

"ברשת" - פח יקוש

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נוקש רשע" - כאשר הרשע יפול בהמוקש אשר עשה אז עד עולם יחשבו בלב פרסום המקום

"נודע ה'" - כשעושה משפט בעכו"ם אז הוא נודע ומפורסם לכל 

מצודת ציון

"נוקש" - מלשון מוקש

"הגיון" - ענינו מחשבה כמו והגיון לבי (לקמן י"ט)

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ישובו" - לפי שהשאול מוכן להם אמר לשון ישובו כאדם ששב אל ביתו המוכן לשבתו 

מצודת ציון

"לשאולה" - כן יקרא הגיהנם

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תאבד לעד" - מלת לא משמשת בשנים כאלו אמר לא תאבד לעד

"כי לא לנצח" - ולכך יפרע מן העכו"ם

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל יעוז אנוש" - אל יתחזקו העובדי כוכבים ומזלות

"על פניך" - ר"ל בעת כעסך 

מצודת ציון

"אנוש" - הוא שם משמות האדם ויורה על חולשו שהוא מלשון ואנוש הוא (ירמיהו י"ז)

"פניך" - כעסך כמו פני ה' (לקמן ל"ד)

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שיתה" - תשים להם השלכה והשפלה למען ידעו שהמה לעולם אנוש ולא אל 

מצודת ציון

"מורה" - השלכה כמו ירה בים (שמות טו)