מצודות על תהלים ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על תהלים · ב · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למה רגשו" - ר"ל למה להם זאת להתקבץ ולדבר דברי ריק לא לעזר ולא להועיל 

מצודת ציון

"רגשו" - ענין קבוץ והמון רב וכן מרגשת פועלי און (לקמן ס"ד)

"ולאומים" - האומות כמו ולאם מלאם יאמץ (בראשית כ"ה)

"יהגו" - ידברו

"ריק" - דבר שאין בו ממש

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יתיצבו" - מוסב על למה האמור במקרא שלפניו לומר למה יתיצבו המלכים והשרים בעצה אחת על ה' ועל משיחו 

מצודת ציון

"ורוזנים" - שרים

"נוסדו" - ענין עצה כמו נמתיק סוד (לקמן נ"ה) ע"ש שהעצה נעשה בסוד לבל יגולה או לפי שהעצה להמעשה הוא כהיסוד לבנין

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונשליכה" - הוא כפל ענין במ"ש לתפארת המליצה ולחוזק הדבר

"ננתקה" - וכה יאמרו בעצתם נעתק מאתנו את מוסרי עולו לבל נעבוד אותו ואחז במשל לדבר בלשון הנופל בשור המושך בעול 

מצודת ציון

"ננתקה" - ענין העתקה ממקומו כמו נתקו מוסרות (ירמיהו ה')

"מוסרותימו" - הם קשורי רצועי העול

"עבותימו" - חבלים עבות בת ג' יתרים

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יושב בשמים" - כאומר הלא ה' יושב הוא בשמים ממעל ואפילו חלש למעלה לגבור יחשב ומכ"ש גבור למעלה וא"כ הלא ישחק על עצתם וילעג עליהם וכפל הדבר במ"ש 

מצודת ציון

"למו" - להם ר"ל עליהם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אז" - כאשר ימתיקו הסוד והעצה היעוצה ידבר וגו' 

מצודת ציון

"אלימו" - אליהם

"יבהלמו" - מלשון בהלה

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואני" - וכה יאמר אבל אני הוא אשר המשלתי אותו למלך ואיך א"כ תוכלו לו לעמוד למולי וכאומר נראה דבר מי יקום שלכם או שלי 

מצודת ציון

"ואני" - הוי"ו במקום אבל כמו ועבדיך באו לשבר אוכל (בראשית מב י)

"נסכתי" - ענין ממשלה כמו נסיכי סיחון (יהושע יג כא)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אני היום ילדתיך" - ר"ל חביב אתה בעיני כבן לאב ביום הולדו

"אספרה" - אמר דוד אספר את הדבר החקוק בספר שה' אמר אלי בני אתה כמ"ש בני בכורי ישראל (שמות ד) והמלך יחשב ככל העם 

מצודת ציון

"אל חק" - את חוק וכן וירדפו אל מדין (שופטים ז')

"חק" - מלשון חקיקה וכתיבה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שאל" - לזאת שאל ממני ואתן שאלתך 

מצודת ציון

"אפסי" - קצות כי בקצה הארץ כאלו אפס וכלה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תרועם" — תשבר אותם, כמו המשבר מה בשבט ברזל. 

מצודת ציון

"תרועם" — תשברם, כמו "ורעות רוח" (קהלת א).

"יוצר" — אומן חרס.

"תנפצם" — ענין הפזור עם השבר והרצוץ, וכן: "ונפוץ הכדים" (שופטים ז).

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועתה" - הואיל והוא מובטח מה' על כ"ז השכילו וקבלו מוסר ואל תדברו כזאת 

מצודת ציון

"הוסרו" - מלשון מוסר

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וגילו" - אז תשמחו בעת בוא רעדה על המורדים כי לא עליכם תהיה הרעדה

"עבדו את ה'" - לקבל עול מלכותו 

מצודת ציון

"ברעדה" - בפחד ורתת

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשרי" - זהו תהלות החוסים בה' על כי מלבם השכילו לדעת אומץ כח ה' ועוצם זרועו ולזה חסו בו

"כי יבער" - כאשר יבער אפו אף בשעור מעט אז תאבדו דרך

"ותאבדו דרך" - ר"ל תהיו תועים מבלי דעת דרך אנה תפנו

"פן יאנף" - כי פן יחרה אף ה' בכם

"נשקו בר" - חמדו בר לבב לקבל מלכותו בתם לבב לא ברמיה 

מצודת ציון

"נשקו" - מלשון תשוקה וחמדה

"בר" - מלשון ברור ונקי

"יאנף" - מלשון אף וכן כי אנפת בי (ישעיהו יב)

"יבער" - ענין שריפה ולהט