מצודות על ירמיהו מז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על ירמיהו · מז · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את עזה" - היא היתה מארץ פלשתים ופרעה הכה אותה בעת שחזר מדרכו שרצה ללכת לעזור לישראל מול הכשדים כן כתוב בסדר עולם

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וזעקו" - וצעקו בקול מר

"עיר" - כל עיר ועיר והיושבים בה

"והיו לנחל שוטף וגו'" - ר"ל יאבדו ויכלו ארץ פלשתים והאנשים הממלאים אותה

"הנה מים וגו'" - הם הכשדים היושבים בצפון השוטפים כמים רבים 

מצודת ציון

"שוטף" - ענין המשיכה ברדיפה ובחוזק

"והילל" - מלשון יללה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מקול שעטת" - מקול פסיעות פרסות סוסיו החזקים ומהרעשת קול שיהיה לרכבו ומקול המיית גלגלי המרכבות יאחזם חלחלה עד לא יפנו אבות על בנים להצילם כי ירפו ידיהם ויתיאשו מן ההצלה 

מצודת ציון

"שעטת" - ענין פסיעה ואין לו דומה

"אביריו" - ענין חוזק

"הפנו" - ענינו פניית הפנים

"מרפיון ידים" - כן יקרא המתייאש וכן הוא יגע ורפה ידים (שמואל ב יז)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי שודד ה'" - ר"ל בהשגחת המקום יבוא לה השודד

"שארית אי כפתור" - ר"ל אף השארית ישודד כי לא ישאר מה מאי כפתור וגם היא מארץ פלשתים

"לצור ולצידון" - גם המה מארץ פלשתים

"כל שריד עוזר" - ר"ל לא ישאר מי שיוכל לעזור במלחמה כי לא ישאר בהן כי אם נשים וטף

"על היום הבא" - מוסב למקרא של מעלה לומר רפיון הידים יהיה בעבור היום ההוא הבא לשדוד את כל פלשתים 

מצודת ציון

"שריד" - ענין שיור כמו שרידי חרב (לעיל לא)

"אי כפתור" - כפתור ישבה על איי הים

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עד מתי תתגודדי" - עד מתי תשרטי בשרך מחמת צער ואבל כאומר הנה מאז התגודדת ממכת פרעה ועתה שנית ממכת נ"נ ועד מתי תתגודדי עוד ואמר בענין מליצת המקוננים

"נדמתה אשקלון" - נכרתה אשקלון אף השארית מהיושבים בעמקים עם כי רבים היו

"באה קרחה" - ר"ל הנה מעזה נתלש השער מכל וכל ונשארה מוקרחת ר"ל לא נשאר כלום ממנה כי פעם יכום פרעה ופעם נ"נ 

מצודת ציון

"קרחה" - ענין מריטת השער וכן ולא יקרח להם (לעיל טז)

"נדמתה" - ענין כריתה וכן ער מואב נדמה (ישעיהו טו)

"תתגודדי" - ענין שריטת הבשר כמו ולא תתגודדו (דברים יד)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הוי חרב לה'" - כאלו קורא אל החרב ואומר אתה החרב הבאה בהשגחת ה' עד מתי לא תשקוטי הלא כבר הרגת בהם מאז על ידי פרעה ולכן האספי אל תערך ומצאי מרגוע ושתוק מלהרוג עוד 

מצודת ציון

"הוי" - הוא ענין לשון קריאה

"עד אנה" - עד מתי

"תשקוטי" - ענין מנוחה

"האספי" - ענין כניסה כמו ואין איש מאסף אותם (שופטים יט)

"תערך" - ענין תיק ונרתק כמו וישלפם מתערה (שמואל א יז)

"הרגעי" - מלשון מרגוע ומנוחה

"ודומי" - ענין שתיקה כמו וידום אהרן (ויקרא י)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אל אשקלון" - על אשקלון ועל כל פלשתים היושבים בחוף הים שם על המקומות ההם הזמין את החרב להרוג ולאבד

"איך תשקוטי" - כאלו משיב לעצמו איך אפשר לה להיות בהשקט ומנוחה וה' צוה לה להרוג עוד 

מצודת ציון

"חוף הים" - שפת הים וגבולו

"יעדה" - ענין הזמנה כמו ומי יעדה (מיכה ו)