מצודות על יחזקאל יז ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< מצודות על יחזקאל • פרק יז >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • 


מצודת דוד

"ולא בזרוע גדולה וגו'" - ר"ל הנשר השני לא יבוא בעזרתם בזרוע גדולה ובעם רב לעמוד במלחמה מול הנשר הראשון הבא לעקור ולהסיע אותה ממקום אשר נשרשו שרשיה ר"ל לא יעזור לו פרעה מול נבוכדנצר

"כל טרפי צמחה" - כל העלים שצמחו בה יתייבשו הואיל ונעקרו שרשיה ר"ל העם יהיו גולים

"תצלח" - כמו התצלח ותחסר ה"א התימא ר"ל וכי תצלח בבטחון הנשר השני הלא הנשר הראשון יעתוק ויעקור את שרשיה ויכרת פריה וממילא יתייבשו הואיל ונכרתו מן האילן אין להם יניקה לבוא בהם הרטיבות ר"ל נבוכדנצר יעקור המלוכה וישחט בני צדקיהו

"אמור" - על הגפן ההיא

מצודת ציון

"ינתק" - ענין עקירה והעתקה

"יקוסס" - ענין כריתה והוא כמו יקוצץ כי זסשר"ץ מתחלפים

"טרפי" - עלים כי עלי תאנה (בראשית ג)תרגם אונקלוס טרפי תאנה

"בזרוע" - ר"ל בחוזק כי הוא נתון בזרוע

"למשאות" - ענין לקיחה והסעה כמו ובתים ונשאו (מיכה ב)