מצודות על יהושע יט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על יהושע · יט · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בתוך וגו'" - היה מובלע נחלת יהודה בתוך הגבול האמור למעלה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"באר שבע ושבע" - היא עיר אחת ובשתי השמות נקראה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עין רימון" - הם ב' עיירות האחת עין והשנית רימון

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"רמת הנגב" - מקום הרם והגבוה בפאת הדרום

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי היה" - כי הנחלה הניתן בתחלה לבני יהודה היתה מרובה מהראוי להם ולזה נחלו בני שמעון בתוכם

"מחבל" - מהמחוז הניתן בתחלה לבני יהודה נתנו אחרי זה לבני שמעון לנחלה 

מצודת ציון

"מחבל" - ענין מחוז

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עד שריד" - העומדת בסוף גבול ארץ ישראל במקצוע צפונית מערבית

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לימה" - אל הים ומשם למרעלה וגו'

"ועלה גבולם" - משריד בפאת המערבי מצפון כלפי הדרום

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ושב משריד" - ושב הגבול משריד ללכת ממערב כלפי המזרח בפאת הצפונה והלך על גבול כסלות תבור וגו'

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"המתאר הנעה" - אשר היה מסבב את הנעה

"עתה קצין" - רצה לומר ממזרח גת החפר עבר לעתה קצין והוא שם מקום

"ומשם" - ומן יפיע עבר כלפי הדרום במזרחו של גת החפר והיתה אם כן מנחלת זבלון 

מצודת ציון

"המתאר" - המסבב

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וקטת וגו'" - רצה לומר עם קטת וגו' היה שתים עשרה כי במקרא זה חשב חמשה עיירות ושבעה מאותן שזכר בהגבול והנשארים היו לבני השבט שמצדו

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והכסלות" - ומיזרעאל הלך לכסלות וגו'

"ויהי גבולם" - הגבול הלך ביזרעאל והיא היתה סמוכה לנחלת מנשה כי עמק יזרעאל היתה של מנשה כמו שכתוב למעלה (פסוק טז)

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובית שמש" - לא זהו בית שמש הנזכר בנחלת נפתלי (פסוק לח) היושב בצפון יששכר ולא זהו שהיה בגבול יהודה (לעיל טו י)

"גבולם" - על שני הגבולים יאמר על הצפוני ועל הדרומי שניהם כלו אל הירדן

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהי גבולם" - הגבול הלך בפאת המערב מדרום כלפי הצפון לחלקת וגו'

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ופגע" - הגבול פגע בכרמל העומדת במערב

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"משמאל" - מצפון כבול והיתה אם כן משל אשר

"בית העמק" - מגי יפתח אל בא הגבול לבית העמק וגו'

"ובגי יפתח אל צפונה" - מצפון לגי יפתח אל והיתה אם כן מנחלת אשר ולמולה כלתה רוחב גבול זבולון כמו שכתוב למעלה

"בזבולן" - בגבול זבולון שהיה בצפונו

"ושב" - הגבול שב ממערב כלפי המזרח בפאת הצפוני והלך אל בית דגון

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועברון" - משמאל כבול בא לעברון וגו'

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מחבל אכזיבה" - כי מחוסה בא הגבול לחבל אכזיבה ומשם כלה הגבול אל הים הגדול

"ושב הגבול חוסה" - מעיר מבצר צור חזר הגבול ממזרח כלפי המערב אל חוסה

"ושב הגבול" - מצדון רבה חזר הגבול מצפון כלפי הדרום אל הרמה וגו' 

מצודת ציון

"מבצר צור" - מבצר הבנוי בצור

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועומה ואפק ורחוב" - רצה לומר עם שלשת הערים האלה אשר לא עמדו על הגבול היה לו ערים עשרים ושתים והם שלש אלו ותשע עשרה מאלו שעמדו על הגבול והנשארים היו לבני השבט אשר אצלו

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לבני נפתלי למשפחותם" - הנחלק לבני נפתלי לכל משפחה ומשפחה

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהי גבולם" - גבולם הלך בפאת הדרומי ממערב כלפי המזרח מחלף וגו'

פסוק לד

לפירוש "פסוק לד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וביהודה הירדן" - ובגבול יהודה פגע בהירדן העומד במזרח כי גבול צפון יהודה כלה בקצה הירדן הדרומי ולנפתלי היה כל הירדן לנחלה אם כן פגע בגבול יהודה בסוף הירדן והוא הדין שפגע בכל השבטים שהיה גבולם עד הירדן אבל בא לומר שאף שהיה נחלת יהודה בסוף הדרומי מכל מקום פגע גם בו

"מים" - ממערבה של נפתלי והוא מזרחה של אשר

"מנגב" - מנגב של זבולון והוא צפונה של נפתלי

"ושב הגבול ימה" - חזר הגבול ממזרח כלפי המערב בפאת הצפוני ובא לאזנות תבור

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וערי מבצר" - רצה לומר ואלה ערי המבצר של נפתלי הצדים וגו'

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תשע עשרה" - רצה לומר עם ערי המבצר היה לו תשע עשרה ששה עשר ערי מבצר ועוד שלש מאלו שעמדו על הגבול והנשארים היו לבני השבט שאצלו

פסוק מא

לפירוש "פסוק מא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"צרעה ואשתאול" - יתכן שאין אלו שהיו בגבול יהודה ונחלת דן היה במקצוע צפונית מערבית של יהודה

פסוק מג

לפירוש "פסוק מג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועקרון" - לא זהו שהיה בגבול יהודה

פסוק מו

לפירוש "פסוק מו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עם הגבול וגו'" - רצה לומר הערים ההם היו מנחלת דן עם הגבול של מול יפו

פסוק מז

לפירוש "פסוק מז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויצא גבול בני דן מהם" - רצה לומר גבול נחלת דן יצא בגורל פחות מהראוי להם ולא הספיק להם ולזה עלו לאחר זה להלחם בלשם והוא ליש האמורה בספר (שופטים יח ז) והיתה מחוץ לגבול ארץ ישראל ולא בגבולה (ובמקצוע צפונית מזרחית היתה מול נחלת נפתלי כי אמרו רבותינו זכרונם לברכה (בכורות נה א) ירדן נקרא על שם שיורד מדן והוא לשם והירדן הלא יתחיל במקצוע צפונית מזרחית וזה שאמר הכתוב (שמואל א ג כ) מדן ועד באר שבע ורצה לומר מקצה ארץ ישראל עד קצהו באלכסון כי דן היה במקצוע צפונית מזרחית ובאר שבע היה במקצוע דרומית מערבית כי משל נחלת שמעון היתה שלקחו בהמקצוע ההיא) 

מצודת ציון

"וירשו" - מלשון ירושה

פסוק מח

לפירוש "פסוק מח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הערים האלה" - האמורים למעלה

פסוק מט

לפירוש "פסוק מט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לגבולתיה" - לפי הגבולים האמורים למעלה

"לנחול" - להנחיל על ידי הגורל

פסוק נ

לפירוש "פסוק נ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"על פי ה'" - שאלו באורים ותומים וע"פ נתנו לו את העיר אשר שאל והיא תמנת סרח

פסוק נא

לפירוש "פסוק נא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויכלו מחלק" - השלימו חלוקת הארץ בגורל

"בגורל" - חוזר לתחלת המקרא לומר אלה הנחלות אשר נחלו בגורל

"וראשי האבות למטות" - ראשי בתי אבות של מטות בני ישראל

"נחלו" - הנחילו לישראל בגורל