מצודות על דברי הימים א א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


מצודות על דברי הימים א · א · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אדם שת אנוש" - כאלו אמר הראשון אדם יולד והוא הוליד את שת ושת את אנוש וכן עד נח ולא ראה להזכיר שאר התולדות על כי כולם ספו תמו במי המבול ולא נשאר מהם זרע ע"פ האדמה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נח שם" - כאלו אמר נח הוליד את שם ואת וגו'

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בני יפת" - לפי שעיקר הספור הוא בעבור אברהם וזרע ישראל הבאים מהם ויאריך בהם הספור לזה הניח מלהזכיר את בני שם עד לאחרונה אבל בני יפת ובני חם הספור בהם מעט לזה הקדימם בראשונה ופסק מהם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ודיפת" - ובתורה כתיב וריפת ברי"ש ובשתי השמות היה נקרא והוא כלל גדול בכל שינוי השמות ולא הזכיר כל חלוף השמות כי רבו מאד

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את נמרוד" - לפי שהיה החשוב מכל בני כוש לזה חשבו לעצמו ולא עם יתר בניו

"הוא החל וגו'" - כי עד ימיו היו כל בני אדם שוים ולא התגבר מי מהם למשול על חברו ונמרוד התחיל להתגבר ולמשול בארץ

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר יצאו משם פלשתים" - ר"ל מבני כסלוחים באה האומה של פלשתים

"ואת כפתורים" - חוזר הוא על מצרים שהוא ילד את כפתורים

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עוץ וחול וגו'" - אלו הד' היו בני ארם ולקצר חשבם בבני שם כי בני בנים הם כבנים

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נפלגה הארץ" - בני הארץ נפרדו זה מזה ע"פ כל האדמה 

מצודת ציון

"נפלגה" - ענין חלוקה והפרדה וכן בפלגות ראובן (שופטים ה)

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שם ארפכשד וגו'" - כאומר העולה מזה ששם ילד את ארפכשד והוא ילד את שלח וגו' עד שנולד אברהם

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הוא אברהם" - הוא הנקרא אחר זה בשם אברהם ע"ש אב המון גוים כמ"ש בתורה

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ילדה" - כמו אשר ילדה

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל אלה בני קטורה" - כי בני בנים הם כבנים

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ותמנע" - כאלו אמר ותמנע היתה לו לפילגש ואת עמלק ילדה לו וכן נאמר בתורה ותמנע היתה פילגש לאליפז בן עשו ותלד לאליפז את עמלק (בראשית לו)

פסוק לח

לפירוש "פסוק לח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ובני שעיר" - לא היה שעיר מבני עשו והזכירו בעבור תמנע בת אשתו שהיתה פילגש לאליפז בן עשו

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואחות לוטן תמנע" - אחותו מן האם ולא היתה בת שעיר אביו כי אליפז בא על אשת שעיר וילדה לו את תמנע ונעשית פילגשו

פסוק מג

לפירוש "פסוק מג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לפני מלך מלך וגו'" - עד לא עמדו מלכים בישראל

"בלע" - ר"ל המלך הראשון היה בלע

פסוק מו

לפירוש "פסוק מו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"המכה את מדין וגו'" - כשבאו להלחם על מואב בא הוא לעזרת מואב והכה את מדין

פסוק נ

לפירוש "פסוק נ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בת מי זהב" - מטרד היתה בת מי זהב והוא שם אדם

פסוק נא

לפירוש "פסוק נא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויהיו אלופי אדום" - אחר שמת הדד פסקה מהם המלכות והנהיגו עצמן ע"פ אלופים 

מצודת ציון

"אלופי" - ענין שררה וכן אלופים לראש (ירמיהו י"ג)