מצבת מישע

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מבוא[עריכה]

מצבת מישע היא מצבה שהוקמה על ידי מישע מלך מואב בעיר דיבון, במאה ה-9 לפני הספירה, לציון ניצחונותיו על ממלכת ישראל, בתקופת שלטונם של מלכי שושלת בית עמרי. המצבה התגלתה בשנת 1868, והיא מהווה את אחד הגילויים החשובים בארכאולוגיה של תקופת המקרא בשל היותה העדות החוץ-מקראית הראשונה לסיפורי התנ"ך. המצבה נמצאת כיום במוזיאון הלובר שבפריז.

הכתובת[עריכה]

1.	אנכ. משע. בנ. כמש.. . מלכ. מאב. הד
2.	יבני | אבי. מלכ. על. מאב. שלשנ. שת. ואנכ. מלכ
3.	תי. אחר. אבי | ואעש. הבמת. זאת. לכמש. בקרחה | במ[ת. י]
4.	שע. כי. השעני. מכל. המלכנ. וכי. הראני. בכל. שנאי | עמר
5.      י. מלכ. ישראל. ויענו. את. מאב. ימנ. רבנ. כי. יאנפ. כמש. באר
6.	צה | ויחלפה. בנה. ויאמר. גמ. הא. אענו. את. מאב | בימי. אמר. כ[...]
7.	וארא. בה. ובבתה | וישראל. אבד. אבד. עלמ. וירש. עמרי. את א[ר]
8.	צ. מהדבא | וישב. בה. ימה. וחצי. ימי. בנה. ארבענ. שת. ויש
9.	בה. כמש. בימי | ואבנ. את. בעלמענ. ואעש. בה. האשוח. ואבנ
10.	את. קרייתנ | ואש. גד. ישב. בארצ. עטרת. מעלמ. ויבנ. לה. מלכ. י
11.	שראל. את. עטרת | ואלתחמ. בקר. ואחזה | ואהרג. את. כל. העמ. 
12.	הקר. רית. לכמש. ולמאב | ואשב. משמ. את. אראל. דודה. ואס
13.	חבה. לפני. כמש. בקרית | ואשב. בה. את. אש. שרנ. ואת. אש
14.	מחרת | ויאמר. לי. כמש. לכ. אחז. את. נבה. על. ישראל | וא
15.	הלכ. הללה. ואלתחמ. בה. מבקע. השחרת. עד. הצהרמ | ואח
16.	זה. ואהרג. כלה. שבעת. אלפנ. גברנ. ו[גר]נ | וגברת. וגר
17.	ת. ורחמת | כי. לעשתר. כמש. החרמתה | ואקח. משמ. א[ת. כ]
18.	לי. יהוה. ואסחב. המ. לפני. כמש | ומלכ. ישראל. בנה. את
19.	יהצ. וישב. בה. בהלתחמה. בי | ויגרשה. כמש. מפני | ו
20.	אקח. ממאב. מאתנ. אש. כל. רשה | ואשאה. ביהצ. ואחזה.
21.	לספת. על. דיבנ | אנכ. בנתי. קרחה. חמת. היערנ. וחמת
22.	העפל | ואנכ. בנתי. שעריה. ואנכ. בנתי. מגדלתה | וא
23.	נכ. בנתי. בת. מלכ. ואנכ. עשתי. כלאי. האש[וח למי]נ. בקרב
24.	הקר | ובר. אנ. בקרב. הקר. בקרחה. ואמר. לכל. העמ. עשו. ל
25.	כמ. אש. בר. בביתה | ואנכ. כרתי. המכרתת. לקרחה. באסר
26.	[י]. ישראל | אנכ. בנתי. ערער. ואנכ. עשתי. המסלת. בארננ.
27.	אנכ. בנתי. בת. במת. כי. הרס. הא | אנכ. בנתי. בצר. כי. עינ
28.	----- ש. דיבנ. חמשנ. כי. כל. דיבנ. משמעת | ואנכ. מלכ
29.	ת[י] ----- מאת. בקרנ. אשר. יספתי. על. הארצ | ואנכ. בנת
30.	[י. את. מה]דבא. ובת. דבלתנ | ובת. בעלמענ. ואשא. שמ. את. [...]
31.	--------- צאנ. הארצ | וחורננ. ישב. בה. ב
32.	--------- אמר. לי. כמש. רד. הלתחמ. בחורננ | וארד
33.	---------[ויש]בה. כמש. בימי. ועל[...]. משמ. עש
34.	-------------- שת. שדק | וא

תעתיק הכתובת[עריכה]

השלמות המפענחים באות בסוגריים מרובעים: [ ], ואילו פירושי מילים לקורא העברי בסוגריים עגולים: ( ).

אָנֹךִ  אנוכי מֵשַע בֶּן כּמֹשִ[ית] מֶלֶך מֹאָב הַדִ

יבֹנִי. אָבִי מָלַך עַל מֹאָב שְלֹשִן שָת שלושים שנה וְאָנֹךִ מָלַכְ
תִי אַחַר אָבִי. וָאַעַש אֶת הַבָּמָת הבמה זֹאת לִכְמֹש בַּקִרְחֹה מצודת העיר בָּמַ[ת יֵ
שַע כִּי הֹשִעַנִי מִכָּל הַמְלָכִן וְכִי הֶרְאַנִי בְּכָל שׂנְאַי {{{2}}}. עָמְרִ
י מֶלֶך יִשְרָאֵל, וַיְעַנוּ אֶת מֹאָב יָמִן רַבִּן ימים רבים, כִּי יֶאֱנַף כּמֹש בְּאַרְ
צֹה. וַיַחֲלִיפֹה בּנֹה הוא אחאב וַיֹאמֶר גַם הֻא: אֲעַנֵו אֶת מֹאָב. בְּיָמַי אָמַר כֵּ[ן].
וַאֵרֶא בֹּה במפלתו וֻבְּבֵתֹה. וְיִשְרָאֵל אָבֹד אָבַד עֹלָם לְעולמים. וַיִרַש עֹמְרִי אֶת אֶרֶ
ץ מְהֵדְבָא, וַיֵשֶב בָּה יָמֵהֻ וַחֲצִי יְמֵי בּנֹה אַרְבָּעִן שָת, וַיְשִ
בֶהָ כּמֹש בְּיָמַי. וָאֵבֶן אֶת בָּעַלְמְעֹן וַאַעַש בָּה הָאָשוּח מאגר מים. וַאֵבֶן
אֶת קִרְיָתֵן. וְאִש גָד יָשַב בְּאֶרֶץ עֲטָרֹת מֵעֹלָם. וַיִבֶן לֹה מֶלֶך יִ
שְרָאֵל אֶת עֲטָרֹת. וַאֶלְתָחֵם ואלחם בַּקִר בעיר וַאֹחֲזֶהָ ואחזתי בה, וַאֶהֱרֹג אֶת כָּל הָעָם [..מ
הַקִרְיָת לִכְמֹש וּלְמֹאָב. וָאֵשְבְּ שביתי מִשָם אֶת אֲרִאֵל גיבור במואבית, ראה שמואל ב כג כ דָוִדֹה אולי גבור מלכות יהודה מבית דוד שבא לסייע לישראלים, וַאֶסְ
חֲבֵהֻ לִפְנֵי כּמֹש בַּקִריָת. וָאֹשִב בָּה אֶת אִש שָרֹן וְאֶת אִש
מָחֳרָת שם מקום. וַיֹאמֶר לִי כְּמֹש: לֵךְ אֱחֹז אֶת נְבֹה נבו, משבט ראובן עַל יִשְרָאֵל. וַאֶ
הֱלֹך בַּלֵּלָה וַאֶלְתָחֵם בָּה מִבְּקֹעַ הַשַחֲרִת עַד הַצָהֳרָם וַאֹחֲ
זֶהָ, וַאֶהֱרֹג כֻּלָה, שִבְעַת אֲלָפִן גְבָרִן וְגֻרִן גורים, ילדים וּגְבָרֹת וְגֻרֹ
ת גורות, ילדות
וּרְחָמֹת עלמות בתולות, כִּי לְעַשְתָר כְּמֹש כמוש מופיע כאל זוגי הֶחֱרַמְתִהָ. וַאֶקַח מִשָם אֶ[ת כְּ
לֵי יהוה וַאֶסְחַבהֵם לִפְנֵי כְּמֹש. וּמֶלֶךְ יִשְרָאֵל בָּנָה אֶת
יַהַץ וַיֵשֶב בָּה בְּהִלְתָחֲמֹה בהלחמו בִּי, וַיְגַרְשֵהֻ כְּמֹש מִפָּנַי. וָ
אֶקַח מִמֹאָב מָאתֵן מאתיים אִש כָּל רָשֵהֻ ראשיה או העניים שלה-רשיה וָאֶשָאֵהֻ בְּיַהַץ וַאֹחֲזֶ הָ
לָסֶפֶת בנוסף עַל דִיבֹן. אָנֹךִ בָּנִתִי (את) קִרְחֹה העיר, (את) חֹמַת הַיַעֲרֵן מביצורי העיר, וְחֹמַת
הָעֹפֶל המצודה. וְאָנֹךִ בָּנִתִי (את) שְעָרֵיהָ וְאָנֹךִ בָּנִתִי (את) מִגְדְלֹתֶהָ המגדלים שלה, וְאָ
נֹךִ בָּנִתִי בֵּת מֶלֶךְ בית המלך, וְאָנֹךִ עָשִתִי (את) כִּלֵאי הָאָש[וּחַ לְמַ]יִן סכר למאגר מים בְּקֶרֶב
הַקִר העיר. וּבֹר אֵן בְּקֶרֶב הַקִר בּקִרְחֹה. וַאֹמַר לְכָל הָעָם: עֲשוּ לָ
כֶם אִש בֹּר בְּבֵתֹה. וְאָנֹךִ כָּרִתִי הַמִכְרְתָת מפעל מים לַקִרְחֹה לעיר בְּאַסִרֵ עזרת
י יִשְרָאֵל. אָנֹךִ בָּנִתִי (את) עֲרֹעֵר, וְאָנֹךִ עַשִתִי (את) הַמְסִלָת הדרך בְּאַרְנֹן.
אָנֹךִ בָּנִתִי בֵּת בָּמֹת בית במות כִּי הָרֻס הֻא. אָנֹךִ בָּנִתִי (את) בֶּצֶר כִּי עִיִן {{{2}}}
[הִא בְּאִ]ש דִיבֹן חֲמִשִן הושיב בדיבון חמשים משפחות, כִּי כָל דִיבֹן מִשְמַעַת נשמעת לי. וְאָנֹךִ מָלַכְ
תִ[י ..] מְאַת בַּקִרִן אֲשֶר יָסַפְתִי סיפחתי עַל הָאָרֶץ. וְאָנֹךִ בָּנִתִ
[י (את) מְהֵ]דְבָא, וְדִבְלָתֵן דבלתיים וּבֵת בַּעַלְמְעֹן, וָאֶשָא שָם אֶת
...] צֹאן הָאָרֶץ. וְחוֹרֹנֵן חורֹנים יָשַב בָּה ב[...
...וַיֹ]אמֶר לִי כְּמֹש: רֵד הִלְתָחֵם בְחוֹרֹנֵן. וַאֵרֵד [וַאֶלְתָחֵ
ם בַּקִר וַאֹחֲזֶהָ וַיְשִבֶ]הָ כְּמֹש בְּיָמַי. ועל [ ] משם עש[
...]שת שדק וא[

הכתובת עם ההשלמות המקובלות ובכתיב ופיסוק כמקובל היום[עריכה]

אָנֹךִ  אנוכי מֵשַע בֶּן כּמֹשִ[ית] מֶלֶך מֹאָב הַדִיבֹנִי. אָבִי מָלַך עַל מֹאָב שְלֹשִן שָת שלושים שנה וְאָנֹךִ מָלַכְתִי אַחַר אָבִי.
וָאַעַש אֶת הַבָּמָת הבמה זֹאת לִכְמֹש בַּקִרְחֹה מצודת העיר בָּמַ[ת יֵשַע כִּי הֹשִעַנִי מִכָּל הַמְלָכִן וְכִי הֶרְאַנִי בְּכָל שׂנְאַי {{{2}}}. עָמְרִי מֶלֶך יִשְרָאֵל, וַיְעַנוּ אֶת מֹאָב יָמִן רַבִּן ימים רבים, כִּי יֶאֱנַף כּמֹש בְּאַרְצֹה. וַיַחֲלִיפֹה בּנֹה הוא אחאב וַיֹאמֶר גַם הֻא: אֲעַנֵו אֶת מֹאָב. בְּיָמַי אָמַר כֵּ[ן].

וַאֵרֶא בֹּה במפלתו וֻבְּבֵתֹה. וְיִשְרָאֵל אָבֹד אָבַד עֹלָם לְעולמים. וַיִרַש עֹמְרִי אֶת אֶרֶץ מְהֵדְבָא, וַיֵשֶב בָּה יָמֵהֻ וַחֲצִי יְמֵי בּנֹה אַרְבָּעִן שָת, וַיְשִבֶהָ כּמֹש בְּיָמַי.
וָאֵבֶן אֶת בָּעַלְמְעֹן וַאַעַש בָּה הָאָשוּח מאגר מים. וַאֵבֶן אֶת קִרְיָתֵן.
וְאִש גָד יָשַב בְּאֶרֶץ עֲטָרֹת מֵעֹלָם. וַיִבֶן לֹה מֶלֶך יִשְרָאֵל אֶת עֲטָרֹת. וַאֶלְתָחֵם ואלחם בַּקִר בעיר וַאֹחֲזֶהָ ואחזתי בה, וַאֶהֱרֹג אֶת כָּל הָעָם [..מ
הַקִרְיָת לִכְמֹש וּלְמֹאָב. וָאֵשְבְּ שביתי מִשָם אֶת אֲרִאֵל גיבור במואבית, ראה שמואל ב כג כ דָוִדֹה אולי גבור מלכות יהודה מבית דוד שבא לסייע לישראלים, וַאֶסְחֲבֵהֻ לִפְנֵי כּמֹש בַּקִריָת. וָאֹשִב בָּה אֶת אִש שָרֹן וְאֶת אִש מָחֳרָת שם מקום.
וַיֹאמֶר לִי כְּמֹש: לֵךְ אֱחֹז אֶת נְבֹה נבו, משבט ראובן עַל יִשְרָאֵל. וַאֶהֱלֹך בַּלֵּלָה וַאֶלְתָחֵם בָּה מִבְּקֹעַ הַשַחֲרִת עַד הַצָהֳרָם וַאֹחֲזֶהָ, וַאֶהֱרֹג כֻּלָה, שִבְעַת אֲלָפִן גְבָרִן וְגֻרִן גורים, ילדים וּגְבָרֹת וְגֻרֹת גורות, ילדות וּרְחָמֹת עלמות בתולות, כִּי לְעַשְתָר כְּמֹש כמוש מופיע כאל זוגי הֶחֱרַמְתִהָ.
וַאֶקַח מִשָם אֶ[ת כְּלֵי יהוה וַאֶסְחַבהֵם לִפְנֵי כְּמֹש.
וּמֶלֶךְ יִשְרָאֵל בָּנָה אֶת יַהַץ וַיֵשֶב בָּה בְּהִלְתָחֲמֹה בהלחמו בִּי, וַיְגַרְשֵהֻ כְּמֹש מִפָּנַי. וָאֶקַח מִמֹאָב מָאתֵן מאתיים אִש כָּל רָשֵהֻ ראשיה או העניים שלה-רשיה וָאֶשָאֵהֻ בְּיַהַץ וַאֹחֲזֶ הָלָסֶפֶת בנוסף עַל דִיבֹן.
אָנֹךִ בָּנִתִי (את) קִרְחֹה העיר, (את) חֹמַת הַיַעֲרֵן מביצורי העיר, וְחֹמַת הָעֹפֶל המצודה. וְאָנֹךִ בָּנִתִי (את) שְעָרֵיהָ וְאָנֹךִ בָּנִתִי (את) מִגְדְלֹתֶהָ המגדלים שלה, וְאָנֹךִ בָּנִתִי בֵּת מֶלֶךְ בית המלך, וְאָנֹךִ עָשִתִי (את) כִּלֵאי הָאָש[וּחַ לְמַ]יִן סכר למאגר מים בְּקֶרֶב הַקִר העיר. וּבֹר אֵן בְּקֶרֶב הַקִר בּקִרְחֹה. וַאֹמַר לְכָל הָעָם: עֲשוּ לָכֶם אִש בֹּר בְּבֵתֹה. וְאָנֹךִ כָּרִתִי הַמִכְרְתָת מפעל מים לַקִרְחֹה לעיר בְּאַסִרֵ עזרת יִשְרָאֵל.
אָנֹךִ בָּנִתִי (את) עֲרֹעֵר, וְאָנֹךִ עַשִתִי (את) הַמְסִלָת הדרך בְּאַרְנֹן.
אָנֹךִ בָּנִתִי בֵּת בָּמֹת בית במות כִּי הָרֻס הֻא. אָנֹךִ בָּנִתִי (את) בֶּצֶר כִּי עִיִן {{{2}}}
[הִא בְּאִ]ש דִיבֹן חֲמִשִן הושיב בדיבון חמשים משפחות, כִּי כָל דִיבֹן מִשְמַעַת נשמעת לי. וְאָנֹךִ מָלַכְתִ[י ..] מְאַת בַּקִרִן אֲשֶר יָסַפְתִי ספחתי עַל הָאָרֶץ. וְאָנֹךִ בָּנִתִ[י (את) מְהֵ]דְבָא, וְדִבְלָתֵן דבלתיים וּבֵת בַּעַלְמְעֹן, וָאֶשָא שָם אֶת
...] צֹאן הָאָרֶץ. וְחוֹרֹנֵן חורֹנים יָשַב בָּה ב[...
...וַיֹ]אמֶר לִי כְּמֹש: רֵד הִלְתָחֵם בְחוֹרֹנֵן. וַאֵרֵד [וַאֶלְתָחֵם בַּקִר וַאֹחֲזֶהָ וַיְשִבֶ]הָ כְּמֹש בְּיָמַי. ועל [ ] משם עש[
...]שת שדק וא[

קישורים חיצוניים[עריכה]

ויקישיתוף תמונות ומדיה בוויקישיתוף: מצבת מישע