מסעות בנימין מטודלה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
מסעות בנימין.jpg
מסעות בנימין מטודלה
זה הספר מחובר מדברים שספר איש אחד מארץ נבארה, שמו רבי בנימן בר יונה מטודילה זצ"ל

וילך הלוך ויבא בארצות רבות ורחוקות, כאשר יתפרש בדבריו אלו, ובכל מקום שבא כתב כל הדברים שראה או ששמע מפי אנשי אמת, אשר נשמעו בארץ ספרד. וכך הוא זוכר מקצת הגדולים והנשיאים שבמקצת מקומות, וכשבא הביא דבריו אלה עמו לארץ קאשתיליאה בשנת תתקל"ג

והיה רבי בנימין הנזכר איש מבין ומשכיל, בעל תורה, ובכל דבר ודבר שבדקוהו כדי למשמש אחריו, נמצאו מתוקנים ויציבים בפיו, כי היה איש אמת
נוסח השער בריסגוייא שמ"ג


שיצא בשנת 1165 בקירוב למסע ארוך באירופה, המזרח התיכון וצפון אפריקה. התחיל את מסעו בעיר סרגוסה, משם פנה לדרום צרפת והמשיך באוניה ממארסיי. לאחר שביקר ברומא ובקונסטנטינופול, יצא למזרח התיכון ועבר דרך סוריה וארץ ישראל עד הגיעו לבגדד. משם הלך לפרס ולחצי האי ערב וחזר דרך מצרים וצפון אפריקה לספרד בשנת 1173.

בספרו מסופר על הארצות שעבר בהן, הוא מונה את אוכלוסיית היהודים בקהילות השונות ומזכיר את שמותיהם של יהודים חשובים שפגש בדרך. הוא מספר גם על מנהגיהם של יושבי הארצות למיניהן ותיאר את אורח החיים בערים בהן ישבו. כמו כן הרבה לתאר את המקומות שניקרו בדרכו וסיפר על המבנים שראה ועל השווקים שביקר בהם. ספר המסעות של בנימין מטודלה חשוב לא רק לחקר דברי ימי ישראל, אלא גם כמקור ידיעות לגאוגרפיה ולאתנוגרפיה של ימי הביניים. מן המאה ה-16 ואילך תורגם ספרו של בנימין מטודלה למרבית לשונות אירופה ושמו של הנוסע היהודי היה למפורסם.

שרטוט על מפה של מסעותיו


הספר[עריכה]

ספרד - תחילת המסע[עריכה]

מכאן יצא בנימין מטודלה. נהר האברו ליד העיירה טודלה, נווארה, ספרד

אמר רבי בנימין ברבי יונה ז"ל יצאתי תחילה מעיר שרקושטה סרגוסה של ימינו וירדתי דרך נהר איברש נהר האברו של ימינו לטורטושה טורטוסה. ומשם הלכתי דרך שני ימים לעיר טרבונה טרגונה הקדמונה והיא מבנין ענקים ויונים ולא נמצא כבנין ההוא בכל ארצות ספרד והיא יושבת על הים.

ומשם שני ימים לעיר ברצלונה ויש שם קהל קדוש ואנשים חכמים ונבונים ונשיאים גדולים כגון רבי ששת ורבי שאלתיאל ורבי שלמה בן רבי אברהם בן חסדאי ז"ל והיא עיר קטנה ויושבת על שפת הים באים אליה בסחורה תגרים מכל מקום מארץ יוון ופישה וגינואה וסיסילייא וארץ אלכסדריא של מצרים ומארץ ישראל וכל וכולי. ומשם מהלך יום וחצי לנירונדה ז'ירונדה. עד כאן מסעו בתוך ספרד ובה קהל קטן מיהודים.

פרובאנס וצרפת[עריכה]

ומשם מהלך שלושה ימים לנרבונה עיר בדרום פרובאנס והיא עיר קדומה לתורה וממנה תצא תורה לכל הארצות ובה חכמים גדולים ונשיאים ובראשם רבי קלונימוס בן הנשיא הגדול רבי טודרוס ז"ל מזרע בית דוד מכונה ביחסו ויש לו נחלות וקרקעות מאת מושלי הארץ ואין אדם יכול ליקח ממנו בחוזקה. ובראשם רבי אברהם ראש הישיבה ורבי מכיר ורבי יהודה ואחרים כנגדם הרבה תלמידי חכמים ויש בה היום כמו שלוש מאות יהודים.

ומשם שני ימים להר געש הנקרא מונפישלייר מונפלייה, עיר בדרום צרפת והוא מקום יפה לסחורה, קרוב מן הים ב' פרסאות ובאים אליה מכל מקום לסחורה אדום וישמעאל מארץ אל עדות ולונכרדייא ומלכות רומא רבתא ומכל ארץ מצרים וארץ ישראל וארץ יוון וארץ צרפת וארץ ספרד ואיטלטירה ומכל לשונות הגויים נמצאים שם לסחורה על ידי בני יינובין ופיסנין ושם תלמידי חכמים חשובי הדור ובראשם רבי ראובן בר טודרוס ורבי נתן ברבי זכריה ורבי שמואל הרב שלהם ורבי שלמיא ורבי מרדכי. ויש בניהם עשירים גדולים ובעלי צדקה ועומדים במרץ לכל הבאים לידם.

ומשם ארבע פרסאות ללוניל עיר בדרום צרפת, מרכז יהודי ידוע ושם קהל קדוש מישראל מתעסקים בתורה יומם ולילה. ושם רבינו משולם הרב הגדול ז"ל וחמישה בניו חכמים גדולים ועשירים רבי יוסף ורבי יצחק ורבי יעקב ורבי אהרון ורבי אשר הפרוש שנפרש מענייני העולם ועומד על הספר יומם ולילה ומתענה ואינו אוכל בשר וחכם גדול בתלמוד. והרב רבי משה גיסו ורבי שמואל החזן ורבי שלמה הכהן ורבי יהודה הרופא בן תבון הספרדי וכל הבאים מארץ מרחק ללמוד תורה מפרנסים אותם ומלמדים אותם ומוצאים שם פרנסה ומלבוש מאצל הקהל כל ימי היותם בבית המדרש והם אנשים חכמים וקדושים בעלי מצוות עומדים בפרץ לכל אחיהם הקרובים והרחוקים ובה קהל יהודים כמו שלוש מאות יצו' והיא רחוקה מן הים שתי פרסאות.

ומשם שתי פרסאות לפותייקיירש כנראה וואוברט של ימינו והיא כרך גדול ויש בו יהודים כמו ארבעים ושם ישיבה גדולה על יד הרב הגדול רבי אברהם בר רבי דוד זצ"ל רב פעלים, חכם גדול בתלמוד ופסוק ובאים מארץ מרחק אליו ללמוד תורה ומוצאים מנוחה בביתו והוא מלמדם ומי שאין לו להוציא הוא מוציא להם משלו ומממונו לכל צרכיהם והוא עשיר גדול. ושם חכמים רבי יוסף בר בי מנחם ורבי ששת ורבי בנימין ורבי אברהם ורבי יצחק בר רבי משה ז"ל.

ומשם ג פרסאות לנונר"ש הנקרא בורני דשניל ושם קהל מיהודים כמו מאה חכמים ובראש רבי יצחק בר בי יעקב ורבי אברהם בר רבי יהודה ורבי אלעזר ורבי יצחק ורבי משה ורבי יעקב בן הרב רבי לוי ז"ל והוא מקום קיבוץ לבאים ולאיים מאפסי הארץ והיא קרובה מן הים שלוש מילין ויושבת על שפת הנהר הגדול הנקרא רודנו והוא הסובב כל ארץ פרובינציה ושם הנשיא רבי אבא מרי בר רבי יצחק ז"ל והוא פקיד השלטון רימונד. ומשם שלוש פרסאות לעיר ארליט כנראה ארל, עיר בדרום צרפת ושם כמו מאתיים מישראל ובראש רבי משה ורבי טוביה ורבי ישעיה ורבי שלמה ורבי נתן הרב ורבי אבא מרי ז"ל.

ומשם שלושה ימים למרשילייה מרסיי של ימינו והיא עיר גאונים וחכמים והם ב' קהילות ובם כמו שלוש מאות יהודים. הקהל האחד יושב על שפת הים למטה, והקהל האחר יושב על שפת הים יושבים במגדל למעלה והם ישיב גדולה ותלמידי חכמים רבי שמעון בר רבי אנטוליו ורבי יעקב אחיו ורבי לבארו והם ראשי [ישיבה] של מעלה. ובראש הקהל של מטה רבי יעקב פירפיינו העשיר ורבי אברהם ורבי מאיר חתנו ורבי יצחק ורבי מאיר זצ"ל. והיא עיר סחורה מאוד על שפת הים.

צפון איטליה[עריכה]

ובניהם ובין פיסה מהלך שני ימים. והיא עיר גדולה ובה כמו עשרת אלפים מגדלים בבתים שלהם ללחום בעת המחלוקת, וכל אנשיה גיבורים. ואין מלך ואין שר שולט עליהם כי אם השופטים אשר הם מקימים עליהם. ובה כמו עשרים יהודים, והראש שלהם רבי משה ורבי חיים ורבי יוסף ז"ל. ואינה מוקפת חומה, והיא רחוקה מן הים ארבעה [נ"א: שישה] מילין. ויוצאין ונכנסין אליה בספינות על יד הנהר היורד בתוך המדינה.

ומשם ארבע פרסאות לעיר לוקא עיר בחבל טוסקנה שבאיטליה [נ"א: לובה]. ושם יש כמו ארבעים יהודים. והיא גדולה, והראש של היהודים רבי דוד ורבי שמואל ורבי יעקב.

ומשם מהלך שישה ימים לעיר רומא רבתא בירת איטליה והיא ראש מלכות אדום. ושם כמו מאתיים יהודים נכבדים, ואין פורעים מס לשום אדם. ומהם משרתי הפפא [נ"א: האפיפיור] אלכסנדרוס האפיפיור אלכסנדר השלישי הוא ההגמון הגדול הממונה על כל [דת] אדום. ושם חכמים גדולים ובראשם רבי דניאל הרב ורבי יחיאל הרב יחיאל מרומי, נכד "הערוך" משרת של הפפא והוא בחור יפה נבון וחכם והוא יוצא ובא בבית הפפא והוא פקיד ביתו ועל כל אשר לו והוא נכדו של רבי נתן שעשה ספר הערוך ופירושיו. ורבי יואב בן הרב רבי שלמה ורבי מנחם ראש הישיבה ורבי יחיאל הרר בטרששיברי ורבי כניסן בר רבי שבתי ז"ל. והיא רומא העיר שני חלקים, והנהר טיכרוס נהר הטיבר [נ"א: טברוס] חולק באמצע המדינה, חלק אחד מצד אחד וחלק אחד מצד שני. וכחלק הראשון הבמה הגדולה שקוראין לה ש' פיטרה של רומא, ושם היה ארמון של יוליוס קיסר הגדול. ויש שם בניינים הרבה ומעשים משונים מכל בניין שבעולם. ובית המיושב והחרב מן רומא יש כד' מילין. ושם שמונים היכלות משמונים מלכים שהיו בתוכה הנקראים כולם אינפראטורי. ממלכות טרקיינוס ועד מלכות פפוס, אביו של קרלו מגנוס קרל הגדול אשר כבש ארץ ספרד מיד הישמעאלים בתחילה. ושם היכל טיטוס לחוץ לרומא שלא קיבלוהו שלוש מאות יועציו בשביל שלא עשה מצוותם שלא לקח ירושלים אלא לשלוש שנים וגזרו הם שתי שנים. ושם ארמון המלך אספסיינוס בנין גדול וחזק מאוד. ושם ארמון המלך טרמל גלסין ויש בתוך ארמון שלו שלוש מאות ושישים ארמונים כמניין ימות השנה והקפת הארמונים ג' מילין. והיתה מלחמה בניהם בימי קדם ונפלו בתוך הארמון יותר ממאה אלף בני אדם הרוגים והנה העצמות עד היום הזה תלויים, וצייר המלך עניין המלחמה מצד ומצד מערכה לקראת מערכה בני אדם וסוסיהם וכלי מלחמתם הכל אבן שיש להראות לבני העולם המלחמה שהיתה בימי קדם. ושם ימצא מערה שהולכת תחת הארץ ונמצאים המלך והמלכה אשתו על כסאותם ועמם כמו מאה בני אדם שרי המלוכה, וכולם חקוקים במלאכת הרומאים [נ"א: חנוטים במלאכת הרפואה] עד היום הזה. ושם בשלת ייאני אל תיאני הבמה שני עמודים מנחושת ממעשה שלמה המלך עליו השלום, ובכל עמוד ועמוד חקוק שלמה בן דוד, ואמרו לי היהודים אשר ברומא כי בכל שנה ושנה בימי ט' באב נמצאו זיעה עליהם ניגרת כמים. ושם מערה שגנז טיטוס בן אספסיינוס כלי בית המקדש שהביא מירושלים. וגם מערה אחת בהר על שפת הנהר טיברוס, ושם קבורים הצדיקים ז"ל עשרה הרוגי מלכות. ולפני שלתיאני אלתיאני מצוייר שמשון וכידון בידו של אבן. וגם אבשלום בן דוד. וגם המלך קושטרינוס קוסטנטינוס [נ"א: קאנטינוס], שבנה קושטנדינה ועל שמו נקראת קושטנטינופולי [נ"א: קוסטנטינה], והוא מצויר בנחושת וסוסו מצוייר בזהב. ויש בניינים אחרים ועניינים ברומא שלא יוכל אדם לספרם.

דרום - מרכז איטליה[עריכה]

ומשם ד' ימים לקפואה עיר בדרום - מרכז איטליה, מהחשובות בערי איטליה הקדומה. הערך בויקיפדיה היא המדינה הגדולה שבנאה קפיס המלך, והיא טובה אבל המים רעים והארץ משכלת. ויש בה כמו שלוש מאות יהודים ובם חכמים גדולים נכבדי ארץ ובראשם רבי קונסו ורבי שמואל אחיו ורבי זקן והרב רבי דוד ז"ל וקוראין לזה המלכות פרינציפיאנו [נ"א: פרנציפי].

ומשם לפוציולי Pozzouli (פוצולי), עיר מרפא בדרום - מרכז איטליה הנקראת סוריינטו, העיר הגדולה שבנה ציר בן הדדעזר שברח מפני פחד דוד המלך ע"ה, ויצא הים וכיסה אותם בשני חלקים מן העיר, ועד היום הזה רואים בני אדם השווקים והמגדלים שהיו בתוך המדינה. ושם מעיין נובע מתוך התהום, ויימצא שם השמן הנקרא פיטרוליו כנראה פיטרולום, סוג של נפט ומלקטין אותו על פני המים ומשימין אותו רפואות. ויש מרחצאות של מים חמין נובעין מתחת הקרקע, והם על שפת הים והם כמו עשרים מרחצאות שכל אדם שיש בו שום חולי ילך וירחוץ בהם וימצא מרפא ומרגוע. וכל החיילים מבני לונגרדיאה [נ"א: לונברדיאה] באים שם בקיץ.

ומשם ילך אדם דרך חמשה עשר מילין תחת ההרים הוא הבניין אשר בנה רומידוס רומולוס (הערך בויקיפדיה) המלך שבנה עיר רום הכל עשה מפני פחד דוד מלך ישראל ויואב שר צבאו. ועשה בניין על ההרים ותחת ההרים עד נפולי נאפולי, עיר בדרום - מרכז איטליה על חוף הים המדינה. והיא עיר בצורה מאוד יושבת על שפת הים מבניין היוונים. ושם כמו חמש מאות יהודים ושם רבי חזקיה ורבי שלום ורבי אליה הכוהן ורבי יצחק מהר ההר [נ"א: מהר נפוס] ז"ל.

ומשם דרך יום עד עיר סלירנה סלרנו (הערך בויקיפדיה), עיר במחוז קמפניה שבאיטליה ושם ישיבת הרופאים לבני אדום. ושם כמו שש מאות יהודים. ושם חכמים רבי יהודה בר רבי יצחק ורבי מלכיצדק הרב הגדול שהיה מעיר ציפונה ורבי שלמה הכהן ורבי אליה היווני ורבי אברהם נרבוני ורבי המון [נ"א: תמון]. והיא עיר מוקפת חומה מצד היבשה ומצד האחר על שפת הים, והמגדל בראש ההר חזק מאוד.

ומשם חצי יום לאמלפי אמאלפי (הערך בויקיפדיה), עיר בנפת קמפניה מדרום מזרח לנאפולי, ושם כמו עשרים יהודים. ושם חננאל הרופא ורבי אלישע ואבו אל ניר הנדיב [ז"ל]. והגויים אנשי הארץ תגרים הולכים בסחורה, ואינם זורעים אלא קונים הכל בכסף, מפני שהם שוכנים על ההרים הגבוהים ובראשי הסלעים. אבל יש להם פירות הרבה, ארץ כרמים וזיתים וגנות ופרדסים ואין אדם יכול להילחם עימם.

ומשם דרך יום לבנאבינטו בנוונטו (הערך בויקיפדיה), עיר במחוז קמפניה היא עיר גדולה יושבת על שפת הים והר אחד. ושם קהל מיהודים ובראשם ר׳ קלונימוס ורבי זרח ורבי אברהם.

ומשם שני ימים יד למלפי melfi, עיר על גבול מחוזות קמפניה ופולייה שבארץ פוליאה מחוז puglia (פולייה) שבדרום איטליה, היא ארץ פול ארץ תנכי"ת, עיין לדוגמא ישעיה סו יט. ושם כמו מאתים יהודים ובראשם רבי אחימעץ ורבי נתן ורבי יצחק:

ומשם מהלך כמו יום לאשקולי ascoli satriano (אסקולי סטראנו), עיר במחוז פולייה ושם כמו ארבעים יהודים ובראשם רבי קונסולי ורבי צמח חתנו ורבי יוסף.

ומשם שני ימים לטראני Trani, עיר נמל בדרום מזרח איטליה, ליד בארי [נ"א:טארני] אשר על שפת הים ושם מתקבצים כל הרוצים [נ"א:התועים] לעבוד לירושלים כי שם הנמל נכון. ושם קהל מישראל כמו מאתיים, ובראשם רבי אליה ורבי נתן הדרשן ורבי יעקב. והיא עיר גדולה וטובה.

ומשם מהלך יום לקול שרברי, היא המדינה הגדולה אשר החריב המלך נואלמו של צקיליה סציליה (הערך בויקיפדיה). ואין שם ישאל היום מפני שהיא חרבה [ו]מן הגויים כמו כן.

ומשם יום וחצי לטירטנו טאראנטו (הערך בויקיפדיה), עיר בדרום איטליה (בעקב המגף) [נ"א:טרנטו], היא תחת מלכות ארץ קלבריה ויושביה יוונים. והיא עיר גדולה ובה כמו ש' יהודים ובהם חכמים ובראשם ר' מאיר ור' נתן ור' ישראל.

ומשם מהלך יום לברנדיש ברינדיזי (הערך בויקיפדיה), עיר נמל איטלקית בדרום איטליה (עקב המגף) [נ"א:ברינדה] אשר על שפת הים, ושם כמו עשרה צבעים.

ומשם שני ימים לאוטורינטו Ótranto, עיר בדרום עקב המגף האיטלקי, סמוכה למצר שמפריד בין איטליה לבין אלבניה [נ"א:אורדינדו], אשר על שפת הים ארץ יוון. ושם כמו ת"ק יהודים, והראש שלהם רבי מנחם ור' כלב ור' מאיר ור' מאלי.

מפת מצר אוטרנטו והחיבור ליוון. ניתן לראות את האי קורפו (corfù) באמצע.

יוון[עריכה]

ומשם עובר אדם דרך שני ימים בים לאקורפוס קורפו, אי בים היווני. ושם יהודי אחד ושמו רבי יוסף, עד מלכות מלך צקיליה W:סציליה.

ומשם דרך שני ימים בים לארץ לרטה ארטה, עיר קטנה על חוף יוון., היא תחילת מלכות מנואלי מלך היוונים. והיא כפר ובה כמו ק' יהודים ובראשם רבי שלחיה ור' אורק.

העריכה בעיצומה
שימו לב! דף זה (או קטע זה) עדיין לא גמור והוא לא מציג את היצירה בשלמותה.

דף זה (או קטע זה) נמצא כעת בשלבי הקלדה. אם יש באפשרותכם להמשיך את ההקלדה - אתם מוזמנים.