מלבי"ם על דברי הימים ב ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מלבי"ם על דברי הימים ב · ט · >>

<< · מלבי"ם על דברי הימים ב · ט · >>


(א) "ומלכת." כל ספור זה הועתק ממלכים י', ושם פירשתי הדברים, דרוש משם:  


(ו) "חצי מרבית חכמתך". שם והנה לא הוגד לי החצי הוספת חכמה וטוב, ופירש עזרא שר"ל לא הוגד לי חצי חכמה וטוב (אשר) הוספת על השמועה:  


(ח)" לתתך". מש"ש לתתך על כסא ישראל, פירש עזרא מפני שכסא ישראל הוא כסא ה', ומלכם הוא מלך המיוחס לה'. ושם אמר באהבת ה' את ישראל לעולם, פי' שע"י אהבתו רצה אותם שיעמדו לעולם ע"י שתעשה משפט וצדקה:  


(ט)" ולא היה". שם אמר לא בא כבושם ההוא עוד לרוב, ועזרא הוסיף שהיו ביניהם מינים שלא היה עוד אצל שלמה כלל:  


(י - יא) "וגם." פרשתי במלכים שם: "מסלות". ושם מסעד, ר"ל שיסעד בדרכו על המסלות, וז"פ מ"ש (בפ"ד) ועליתו אשר יעלה בית ה':  


(יב) "מלבד אשר הביאה". זה פי' למש"ש מלבד אשר נתן לה, שפי' שנתן לה כנגד מה שהביאה מנחה כנגד מנחה:  


(יג - טז)" ויהי." הנעתק ממלכים (שם, יד - יז), ושם פרשתי:  


(יז - יט) "ויעש". גם זה שם, לבד במקום שכתוב שם וראש עגול לכסא מאחריו כתוב פה וכבש בזהב לכסא מאחזים, פה הוסיף שהיה הדום הרגל ג"כ מזהב, וכבש בא על מדרך הרגל, כמו דרך שכבשוהו לסטים: "ומאחזים". היינו מצופים היטב, כמו (מ"א ו, י) ויאחז הבית בעצי ארזים. ויתר הדברים בארתי בפי' מלכים:  


(כא) "כי אניות." עמ"ש בפי' מלכים בזה על דברי מהרי"א שדבר קשות על סופרנו:  


(כג) "וכל מלכי הארץ". זה פי' עמש"ש וכל הארץ:  


(כה) "ויהי לשלמה". במלכים (ה, ו) ארבעים אלף ארות סוסים, בכל אוריה היו עשרה חדרים, נמצא היו ארבעה אלפים אוריות גדולות וארבעים אלף חדרים, והסתירה מפה למ"ש למעלה (א, יד) התבאר שם:  


(כו) "ויהי מושל". מלכים (א' ה, א), ושם כתיב מן הנהר ארץ פלשתים, ופירש עזרא מן הנהר נהר פרת עד ארץ פלשתים:  


(כז) "ויתן". עמ"ש למעלה (א, טו):  


(כח) "ומוציאים". עמ"ש למעלה (שם יד):  


(כט) "ושאר דברי שלמה". במלכים (יא, מא) ויתר דברי שלמה כתובים על ס' דברי שלמה, והוא עפמ"ש בהבדל בין נשאר ובין נותר, שהנותר הוא הנותר מעצמו והנשאר הוא בכונה, ושם מדבר מדברים שאין בם צורך להכתב בספרי הקדש, עז"א ויתר, והם כתובים בדברי שלמה, ר"ל בספר דה"י שלו, ופה מדבר מדבריו שהם קדושים ולא כתבם בכאן מפני שהנביאים עשו מהם ספורים מיוחדים, עז"א ושאר. וכן תמצא שתמיד אומר ויתר, כמו ויתר דברי רחבעם ודומיהם, כי מדבר מדברי חול, רק פה מדבר מדברי קדש אמר ושאר: