מגן אברהם על אורח חיים תקצד

From ויקיטקסט
Jump to navigation Jump to search
| מגן אברהם על שולחן ערוך אורח חיים תקצד |


סעיף א[edit]


(א) אין חבירו וכו':    אא"כ בעשרה [טור] וכ"כ הרמב"ם בה' תפלה דין ד' שאין ש"ץ מוציא בפחו' מי' ובדין ט' כ' דאין מוציא אלא שאינו בקי וכ"כ רי"ו נ"ג ח"ז ע"ש ועמ"ש סי' נ"ט ס"ד: