מגן אברהם על אורח חיים שצט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| מגן אברהם על שולחן ערוך אורח חיים שצט |

סעיף ב[עריכה]

(א) נהר:    שהוא רחב יותר מכ"ה אמה (ב"י):

סעיף ג[עריכה]

(ב) לבו:    דאם יהא א' נותן נגד צווארו ואחד נגד רגליו יתקצר החבל לפיכך קבעו לו מקום:

סעיף ד[עריכה]

(ג) כנגד העיר:    כדי להבליע ההרי' וגאיות שכנגדה:

סעיף ה[עריכה]

(ד) הגיע לגיא:    ובגיא אפי' מתלקט י' מתוך ד' מבליע שאין טורח בהבלעה שא"צ כלונסות (ב"י):

סעיף ו[עריכה]

(ה) לא יתרחק:    שהרוא' יאמר מדת תחומין באה לכאן:

סעיף ט[עריכה]

(ו) ביותר על זה:    היינו אם עולה יותר על תק"פ אמה בקירוב (רמב"ם):

סעיף יא[עריכה]

(ז) קטן לא:    ואף על גב דבמילי דרבנן נאמן כמ"ש סי' תל"ז גבי חמץ שאני התם דהוי בידיו (תוס' דף נ"ט) עמש"ש וסי' ת"ט ס"ח וביורה דעה סי' קכ"ז סס"ג:

(ח) אבל נאמן הגדול:    עיין בחושן משפט סי' ל"ה והע"ש לא ע"ש בסמ"ע סימן י"ח: