מגן אברהם על אורח חיים שפד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
| מגן אברהם על שולחן ערוך אורח חיים שפד |

סעיף א[עריכה]


(א) נכנס ברשות:    נ"ל דעכו"ם שיש לו חוב על הבית מקרי ברשות ועיין בחושן משפט סי' רל"ו עיין סי' שפ"ב סט"ו עיין ססי' ש"ע:

סעיף ב[עריכה]


(ב) בין בחזקה:    צ"ע דבס"א כ' דשלא ברשות אינו אוסר ואפשר דס"ל דחיל המלך כברשות דמי דדינא דמלכותא דינא וכמ"ש רסי' ת"מ אבל ברשב"א משמע דחיל המלך שוה לשאר עכו"ם עיין בבית יוסף וצ"ע ועכ"פ אינן אוסרים פחות מל' יום אם אין רגילין לבוא ואם יש לישראל רשות להניח כלים בחדרם אין אוסרים עיין סי' שפ"ב ס' י"ח: