לבוש יורה דעה קעא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

קיצור דרך: LEV:YD171

לבוש התכלת על אורח חיים (הלכות סדר היום) · לבוש החור על אורח חיים (הלכות שבת ומועדים)
לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה · לבוש תכריך הבוץ והארגמן על אבן העזר · לבוש עיר שושן על חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה


<< | עשרה לבושי מלכות · לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה · סימן קעא | >>

סימן קעא בטור יורה דעה ובשולחן ערוך (ערוך השולחן)

דין גוי שהלווה בריבית ונתגייר
ובו סעיף אחד:

סעיף א[עריכה]

לבוש עטרת זהב על יורה דעה, דפוס פראג שס"ט, סימן קע"א

ישראל שלווה מעות מגוי בריבית, וזקפן עליו במלוה ונתגייר, אם עד שלא נתגייר זקפן עליו במלוה – גובה את הקרן ואת הריבית; דהואיל שזקפן עליו במלוה קודם שנתגייר – נעשה כולו קרן משעת זקיפה וחשוב כגבוי.

ואם לאחר שנתגייר זקפן עליו במלוה – גובה את הקרן ולא את הריבית. ואפילו הריבית שעלו קודם שנתגייר – אסור ליקח, הואיל וזקפו אחר שנתגייר.

וגוי שלווה מישראל בריבית ונתגייר, אף על פי שזקפן עליו אחר שנתגייר – גובה קרן וריבית, שלא יאמרו: "בשביל מעותיו נתגייר זה". מיהו אחר שנתגייר אינו גובה ממנו אלא הריבית שעלה עליו בעוד שהיה גוי. אבל ריבית שעלה אחר שנתגייר – אינו צריך ליתן, שהרי ישראל הוא, ואסור לקבלו ממנו.

ולאו דווקא זקפן עליו במלוה. אלא אפילו בלא זקיפה, נמי דינא הכי הוא גבי גוי שלווה מישראל בריבית. אבל ישראל שלווה מגוי – דווקא בזקיפה הוה דינא כמו שכתבנו. אבל בלא זקיפה יכול לגבות אחר שנתגייר הריבית שעלה קודם שנתגייר עד שנתגייר, אלא שבזקיפה אחר שנתגייר החמירו עליו מדרבנן. ואפשר לומר דגם בלא זקיפה לא יגבה אפילו הריבית שעלה קודם שנתגייר שאסרו לו חכמים; ולא משום חומרא אלא משום כבודו, כדי שלא יזכרו לו שֵם דגויות בגירות. ויש לו לחוש לכבודו.