לבוש יורה דעה קנו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

קיצור דרך: LEV:YD156

לבוש התכלת על אורח חיים (הלכות סדר היום) · לבוש החור על אורח חיים (הלכות שבת ומועדים)
לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה · לבוש תכריך הבוץ והארגמן על אבן העזר · לבוש עיר שושן על חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה


<< | עשרה לבושי מלכות · לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה · סימן קנו | >>

סימן קנו בטור יורה דעה ובשולחן ערוך (ערוך השולחן)

אם מותר להסתפר מגוי עובד עבודה זרה
ובו שלושה סעיפים:
אבג

סעיף א[עריכה]

לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה, דפוס פראג שס"ט, סימן קנ"ו.

וכיון שחשודין על שפיכות דמים – אין מסתפרין מן הגוי שמא יהרגנו.

לפיכך ברשות הרבים שהכל עוברים ושבים שם – מותר, דמרתת מן העוברים ושבים. וכן אם הוא מסתכל במראה – מותר אפילו בבית הגוי, מפני שהגוי חושב כיון שהישראל הזה הרגיל עצמו לראות במראה – אדם חשוב הוא, וירא לעשות לו רעה.

סעיף ב[עריכה]

ולא התירו לראות במראה אלא במסתפר מן הגוי כמו שאמרנו. והוא הדין כיוצא בו להציל עצמו מהיזק או צער, כגון שמספר את עצמו, שזה לא יוכל לעשותו כתיקונו אם לא יראה במראה; או שחושש בעיניו ורואה במראה משום רפואה. אבל בלאו הכי אסור לראות במראה, משום "לא ילבש גבר שמלת אשה".

ויש אומרים הא דאסור לראות במראה, היינו דווקא במקום שאין דרך לראות במראה אלא הנשים, שאז יש בו משום "לא ילבש גבר" וגומר. אבל במקום שגם דרך האנשים לראות בו – מותר.

ואפילו במקום שנהגו להחמיר, אם עושה לרפואה כגון להאיר עיניו, אף על פי שאינו חושש בעיניו אלא שמאירין ביותר, או שעושה להסיר הקסמים מפניו או נוצות מראשו – שרי. וכן נהגו. ועיין לקמן סימן קפ"ב.

סעיף ג[עריכה]

וישראל המספר את הגוי, כיון שהגיע סמוך לבלוריתו בשלוש אצבעות – שומט את ידיו. וכן הקרחה שעושים הגלחים – אסור לעשות להם, שעושין כן לשם עבודה זרה, ואסור לישראל לעשותו.