לבוש אורח חיים ס

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

לבוש התכלת על אורח חיים (הלכות סדר היום) · לבוש החור על אורח חיים (הלכות שבת ומועדים)
לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה · לבוש תכריך הבוץ והארגמן על אבן העזר · לבוש עיר שושן על חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה


<< | עשרה לבושי מלכות · לבוש התכלת על אורח חיים · סימן ס | >>

סימן ס בטור אורח חיים ובשולחן ערוך (ערוך השולחן)

דין ברכה שנייה ואם הברכות צריכות כוונה
ובו חמישה סעיפים:
אבגדה

סעיף א[עריכה]

נוסח ברכה שנייה, נוהגין במדינות אלו "אהבה רבה" וכו'. ואינה פותחת בברוך, לפי שהיא סמוכה לברכת "יוצר אור". וחותם: "ברוך אתה ה' הבוחר בעמו ישראל באהבה". ואם היא פוטרת ברכת התורה, (עיין לעיל סימן מ"ז סעיף ז והלאה).

סעיף ב[עריכה]

אם קרא קריאת שמע בלא ברכות אלו – יצא ידי חובת מצות עשה של קריאת שמע, שאין הברכות מעכבות מלצאת, שאינן דאורייתא. אבל מכל מקום חייב מדרבנן לחזור ולקרות הברכות בלא קריאת שמע, אפילו אחר שקרא קריאת שמע. מיהו יותר טוב הוא, כשיחזור ויקרא הברכות שיחזור ויקרא גם כן קריאת שמע על סדר הברכות, ולא יהיה אלא כקורא בתורה.

סעיף ג[עריכה]

וסדר הברכות שאמרנו, ראשונה ברכת יוצר ושנייה אהבה רבה, היינו דווקא לכתחילה צריך לסדרם כך, שכן תקנום חז"ל שנאה לסדרם כך לשבחו ית'; אבל אם שינה הסדר, שהקדים שנייה לראשונה, יצא ואינו צריך לחזור ולקרות כסדרן.

סעיף ד[עריכה]

קיימא לן דמצוות צריכות כוונה, כדילפינן מקרא לקמן סימן תקפ"ט עיין שם. כלומר, כשיעשה המצוות צריך שיכוון לצאת בעשיית אותה מצווה.

סעיף ה[עריכה]

לפיכך הקורא את שמע ולא כיוון לבו בפסוק ראשון, שיש בו עיקר קיבול עול מלכות שמים ואחדותו ית', לא יצא ידי חובתו; והשאר, אם לא כיון לבו, אפילו היה קורא בתורה או מגיה הפרשיות האלו בעונת קריאת שמע, יצא, ובלבד שיכוון לבו בפסוק ראשון. ולפיכך נוהגין לקרוא פסוק ראשון בקול רם, כדי לעורר הכוונה, וגם נוהגין ליתן ידיהם על פניהם בקריאת פסוק ראשון, כדי שלא יסתכל בדבר אחר שמנעו מלכוין.