לבוש אורח חיים כ

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

לבוש התכלת על אורח חיים (הלכות סדר היום) · לבוש החור על אורח חיים (הלכות שבת ומועדים)
לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה · לבוש תכריך הבוץ והארגמן על אבן העזר · לבוש עיר שושן על חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה


<< | עשרה לבושי מלכות · לבוש התכלת על אורח חיים · סימן כ | >>

סימן כ בטור אורח חיים ובשולחן ערוך (ערוך השולחן)

דיני לקיחת ומכירת הטלית
ובו שני סעיפים:
אב

סעיף א[עריכה]

הלוקח טלית מצוייצת מישראל, כשרה. ואם לקחה מתגר עכו״ם ואומר שקנאה מישראל, נאמן, דכיון דתגר הוא, חזקה שאומר האמת, דלא מרע נפשיה, שירא שלא יאמינו לו בפעם אחרת ויהיה לו זה הפסד בסחורתו.

אבל אם לוקחו מעכו״ם שאינו תגר, אף על פי שאומר שלקחה מישראל, אינו נאמן, דשמא הוא בעצמה עשאן, וציצית שעשאן עכו״ם פסולים, כדלעיל בסימן יד סעיף א.

סעיף ב[עריכה]

אין מוכרין טלית מצוייצת לעכו״ם, דחיישינן שמא ילבשנו ויתלוה ישראל עמו בדרך, שלא יכירנו שהוא עכו״ם וכסבור ישראל הוא, שהרי יש לו ציצית בבגדו, ויהרגנו. ומהאי טעמא אפילו למשכנו לו או להפקידו בידו או לתתו לו אסור, אלא אם כן הוא לפי שעה דליכא למיחש להכי.