כתובת הרבנות הראשית לישראל - אשכנז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

הערה: המילים המוקפות בסוגריים מרובעים הן דוגמאות בלבד, ויש להחליף אותן בפרטים המתאימים לאירוע.

שטר כתובה

בסימן טוב ובמזל טוב

ב[שני] בשבת, [שבעה] ימים לחודש [ניסן], שנת [חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים] לבריאת עולם, למניין שאנו מונים כאן [ירושלים עיר הקודש, תיבנה ותכונן במהרה בימינו אמן], אנן סהדי איך ה"ה החתן _________ בן _________ למשפחת __________ אמר להדא [בתולתא/עולימתא] שפירתא מרת _______ בת __________ לבית ________ :

הוי לי לאינתו כדת משה וישראל! ואנא במימרא ובסיעתא דשמיא אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס ואכלכל ואסובר ואכסה יתיכי, כהלכות גוברין יהודאין דפלחין ומוקירין וזנין ומפרנסין ומכלכלין ומסוברין ומכסין ית נשיהון בקושטא. ויהיבנא ליכי מוהר [בתולייכי/?] כסף זוזי [מאתן/מאה] דחזי ליכי. ועליי מזונייכי וכסותייכי וספוקייכי ומינדע יתיכי כאורח כל ארעא.

וצביאת מרת ____________ [בתולתא/עולימתא] דא, והוית ליה לאינתו.

ודן נדוניא דהנעלת ליה, בין בכסף בין בזהב בין בתכשיטין במאני דלבושא בשמושי דירה ובשמושי דערסא, הכל קיבל עליו החתן הנזכר ב[מאה] זקוקין כסף צרוף. וצבי החתן הנזכר, והוסיף לה מדיליה עוד [מאה] זקוקין כסף צרוף אחרים כנגדן, סך הכל [מאתיים] זקוקין כסף צרוף כשיעור החזון איש. ועוד הכניסה לו סך [מסוים], והוסיף לה החתן כנגדן סך [מסוים], סך הכל כתובתא ותוספתא דא עולה לסך _______________________________ ש"ח ועוד [מאתיים/מאה] זוז כסף צרוף, לבד כל בגדיה וחפציה השייכים לגופה.

(התנאים שהותנו ביניהם שרירין וקיימין, ואלה הם: מעשה ידיה לו. מזונה וכסותה וכל צרכיה עליו. הירושה וכל משפטי הכתובה כמנהג אשכנז ועל-פי תקנת שו"ם. ולא ישא ולא יקדש שום אשה אחרת עליה בחייה, כתיקון רבנו גרשם מאור הגולה ז"ל. ולא ימכור ולא ימשכן שום חפץ מחפציה כי אם ברשותה וברצונה הגמור. ולא יפתנה ולא יסיתנה שתמחול לו סכי כתובתה, לא כולה ולא מקצתה, ולא שום תנאי מתנאי הכתובה, ואם תמחול - הרי המחילה הזאת בטילה מעכשיו כחרס הנשבר וכדבר שאין בו ממש. ולא יצא מארץ ישראל כי אם ברשותה והסכמתה)

וכך אמר החתן הנזכר: אחריות שטר כתובתא דא, נדוניא דן ותוספתות אלין, קבילית עליי ועל ירתאי בתראי, על כל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחת כל שמיא, מקרקעי ואגבן מטלטלין דקנאי ואקנה מיומא דנן ולעלם, כולהון יהון אחראין וערבאין שיעבוד גמור ושלם לאתפרע מנהון שטר כתובתא דא, נדוניא דין ותוספתות אלין מנאי, ואפילו מגלימא דעל כתפאי, בחיי ובתר חיי, דלא כאסמכתא ודלא כטופסי שטרי.

וחומר וחוזק שטר כתובתא דא, נדוניא דן ותוספתות אלין קיבל עליו החתן הנזכר באחריות וחומר כל שטרי כתובות דנהיגין בבנות ישראל העשויין כהוגן וכתיקון חז"ל, בביטול ובפיסול מודעות וכו' לדעת הרשב"א ז"ל.

וקנינו מיד החתן מר ___________ ב"ר _______________ למרת _______________ בת ר' ______________ בקנין גמור ושלם, במנא דכשר למקניא בה, כתיקון חז"ל, על כל האמור, לאשר ולקיים ככל הכתוב לעיל, בלי שום שינוי כלל, והכל שריר ובריר וקיים.

נאום ______________________ עד

נאום ______________________ עד

גם אני החתן הנזכר באתי על החתום לאשר את כל הנזכר: ____________________________

מוגן חלקית דף זה מוגן ויכולים לערוך אותו רק משתמשים רשומים בעלי ותק של ארבעה ימים לפחות. לפרטים וסיבות עיינו ביומן ההגנות ובדף השיחה. אם אתם סבורים שיש לשנות את תוכן הדף, אנא ציינו זאת בדף השיחה.