לדלג לתוכן

כף החיים/אורח חיים/תכט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


(א) סעיף א: שואלים בהלכות פסח וכו' — כדאיתא בפסחים (דף ו.): שואלין ודורשין בהלכות פסח קודם לפסח שלושים יום. והטעם כתוב שם בגמרא, שהרי משה עומד בפסח ראשון ומזהיר על פסח שני, יעו"ש. ואף על גב דבש"ס נקט שואלין ודורשין, השמיט השולחן ערוך לשון "דורשין", לפי שעיקר הדרשה היה בזמן הבית משום תקנת הקרבן, כדאיתא בבית יוסף ובעבודה זרה דף ה' ע"ב, יעו"ש. חק יעקב אות א. ומיהו כתב בית יוסף: אף על גב דהשתא אין לנו קרבן, כיון שבזמן שהיה קרבן התקינו שיהו דורשין שלושים יום קודם, תקנה לא זזה ממקומה, עכ"ד. וכן כתבו בתוספות עבודה זרה שם. וכן כתב הפרי חדש. ועיין לקמן אות ג'. ועוד עיין בסה"ק עדות ביעקב דרוש ב' לשבת הגדול טעם בסוד לשלושים יום קודם פסח, יעו"ש:

טקסט זה לא נשלם עדיין... את/ה מוזמנ/ת להשלים זאת. לכל שאלה ניתן לפנות בדף השיחה