לדלג לתוכן

כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (המועד האחרון להגשת בקשה לקבלת רישיון לשידורי טלוויזיה בידי בעל זיכיון בערוץ השלישי)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (המועד האחרון להגשת בקשה לקבלת רישיון לשידורי טלוויזיה בידי בעל זיכיון בערוץ השלישי) מתוך ספר החוקים הפתוח

כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (המועד האחרון להגשת בקשה לקבלת רישיון לשידורי טלוויזיה בידי בעל זיכיון בערוץ השלישי), התשע״ה–2015


ק״ת תשע״ה, 960.


בתוקף סמכותה לפי סעיף 71ה(ב1) לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש״ן–1990 (להלן – החוק), קובעת מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו כללים אלה:


המועד האחרון להגשת הבקשה
המועד האחרון שבו רשאי בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי שזיכיונו הוארך לפי סעיף 37ג(ב1) לחוק להגיש בקשה לקבלת רישיון לשידורי טלוויזיה, הוא ב׳ בניסן התשע״ה (22 במרס 2015).
הודעה על החלטת המועצה בבקשה
המועצה תודיע למבקש על החלטתה בבקשה שהוגשה לפי כללים אלה עד יום י״א באייר התשע״ה (30 באפריל 2015).
אי־תחולה


כ״ח בשבט התשע״ה (17 בפברואר 2015)
  • אוה מדז׳דיבוז׳
    יושבת ראש מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.