ירושלמי שבועות ג ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< | ירושלמי · מסכת שבועות · פרק ג · הלכה ז | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ז משנה[עריכה]

שבועה שלא אוכל ככר זו שבועה שלא אוכלנה שבועה שלא אוכלנה ואכלה אינו חייב אלא אחת זו היא שבועת ביטוי שחייבין על זדונה מכות ועל שגגתה קרבן עולה ויורד

הלכה ז גמרא[עריכה]

שבועה שאוכל ככר זה היום ועבר היום ואכלה ר יוחנן וריש לקיש תריהון אמרין פטור לא טעמא דאהן טעמא דרבי יוחנן משם שאינו ראוי לקבל התרייה טעמא דריש לקיש משום שהוא בלא תעשה שאין בו מעשה מה מפקה מביניהון שרפה והשליכה לים אין תימר משם שאינו ראוי לקבל התרייה פטור ואין תימר משום שהוא בלא תעשה הרי יש בה מעשה ר פינחס בעי היה אסתניס מאחר שאין בידו לבא אין בידו לשעבר ר יוסי בעי שבועה שבועה שבועה שלא אוכל ואכל מהו א"ר יוסי בי ר בון נישמעינה מן הדא שבועה שלא אוכל ככר זו שבועה שלא אוכלנה שבועה שלא אוכלנה ואכלה חייב אחת מפני שהזכיר בה זו הא אם לא הזכיר בה זו חייב על כל אחת ואחת אבימי אחוי דחיפה אמר שמשית בנדרין שמשית בשבועות בעי חיפה מיבדקיניה היו לפניו חמש ככרין ואמר שבועה שאוכל ככר זו וחזר ואמר שתים אילו וחזר ואמר שלשה אילו וחזר ואמר ארבעה אילו וחזר אומר חמשה אילו ואכל הראשונה א"ל חייב על כל אחת ואחת א"ל אינו חייב אלא אחת מכיון שהזכיר עליה שבועה עשאה כנבילה מיכן ואילך כמיחל שבועו על האיסורין ואין שבועות חלות על האיסורין חזר חיפה ובדקיה היו לפניו חמש ככרות ואמר שבועה שאוכל ה ככרים אילו וחזר ואמר ארבע וחזר ואמר שלש וחזר ואמר ב וחזר ואמר זו ואכל כולם א"ל אינו חייב אלא אחת א"ל חייב על כל אחת ואחת אילו מי שאמר שבועה שאוכל חמש ככרים ואכל ארבע שמא אינו פטור אמר ר יוסי מסתברא כאחוי דחיפה באחרייתא וכחיפה בקדמייתא