ירושלמי פסחים דף ז א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · ירושלמי פסחים · דף ז א · >>

צורת הדף באתר היברובוקס


תלמוד ירושלמי - גמרא | קרבן העדה | פני משה


גמרא על דעתיה דר' יוחנן תמן שורפין טומאת תורה עם טומאת תורה ובא להוסיף פסול תורה עם טומא' תורה על דעתי' דבר קפרא תמן שורפין טומאת דבריהן עם טומאת תורה והכא פסול תורה עם טומאת תורה לא בא אלא לפחות תיפתר בטבול יום מבית פרס שהוא מדבריהן רבי חנניה סגן הכהנים שנייה משם בית שמאי ובית הלל א"ר מנא קומי ר' יוסי ר' עקיבה כדעתיה דר' עקיבה אמר יטמא דבר תורה א"ר יוסי בי ר' בון אע"ג דלית ליה לר' ישמעאל יטמא יטמא באוכלין אית ליה יטמא יטמא בכלים אית תניי תני טמא מת אית תניי תני בטמא מת מאן דאמר טמא מת בכלי שטף מאן דאמר בטמא מת בכלי מתכות מה טעמא (במדבר יט) וכל כלי פתוח וגומר טמא הוא הוא טמא ואינו נעשה אב הטומאה לטמא

מתני' אמר ר' מאיר מדבריהן למדנו ששורפין תרומה טהורה עם הטמאה בפסח אמר לו ר' יודה אינה היא המידה מודין רבי אליעזר ור' יהושע ששורפין זו לעצמה וזו לעצמה ועל מה נחלקו על התלויה ועל הטמאה שר' אליעזר אומ' תישרף זו לעצמה וזו לעצמה ור' יהושע אומר שתיהן כאחת