לדלג לתוכן

ירושלמי סנהדרין ה ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


<< | ירושלמי · מסכת סנהדרין · פרק ה · הלכה ב | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ב משנה[עריכה]

כל המרבה בבדיקות הרי זה משתבח מעשה ובדק בן זכאי בעוקצי תאנים ומה בין חקירות לבדיקות אלא שבחקירות אמר אחד איני יודע עדותן בטילה בדיקות אמר אחד איני יודע ואפי שנים אומרים אין אנו יודעין עדותן קיימת אחד חקירות ואחד בדיקות בזמן שהן מכחישין זה את זה עדותן בטילה

הלכה ב גמרא[עריכה]

במה לקטן בעוקציהן לקטן במה אכלן בגלעיניהן תמן תנינן מי שהיו שתי כיתי עדים מעידים אילו מעידין שגזר שתים ואילו מעידין שגזר חמש ב"ש אומרים נחלקה עדותן אין כאן גזירות וב"ה אומרים יש בכלל חמש שתים ויהא נזיר שתים רב אמר בכלל נחלקו אבל בפרט כל עמא מודו נחלקה העדות ור יוחנן אמר במונה נחלקו אבל בכולל כל עמא מודו שיש בכלל חמש שתים הידינו כולל והידינו מונה כולל אהן אמר תרתי ואהן אמר חמש מונה אהן אמר חדא תרתי ואהן אמר תלת ארבעי רב אמר הכחיש עדות בתוך עדות לא בטלה העדות ור יוחנן אמר הכחיש עדות בתוך עדות בטלה העדות ד"ה הכחיש עדות לאחר עדות לא בטלה העדות חיילה דר יוחנן מהדא דמר ר בא בר חייה בשם ר יונתן הוחזק המונה זה אומר מן הכיס מנה וזה אומר מן הצרור מנה הכחיש עדות בתוך עדות אוף רב מודה שבטלה העדות מה פליגין בשהיו שתי כיתי עדים אחת אומרת מן הכיס מנה ואחת אומרת מצרור מנה הכחיש עדות בתוך עדות בטלה עדות וכרב לא בטלה עדות אחת אומר לתוך חיקו מנה ואחת אומרת לתוך פונדתו מנה דברי הכל הכחיש עדות בתוך עדות לא בטלה העדות אחד אומר בסייף הרגו ואחד אומר במקל הרגו הכחיש עדות בתוך עדות אוף רב מודה שבטלה העדות מה פליגין בשהיו שתי כיתי עדים אחת אומרת בסייף ואחת אומרת במקל הכחיש עדות בתוך עדות בטלה עדות וכרב לא בטלה עדות אחת אומרת לצפון נטה ואחת אומרת לדרום פנה דברי הכל הכחיש עדות לאחר עדות לא בטלה העדות חייליה דרב מהדא דתנינן תמן ר יודן ורבי שמעון אומר הואיל וזו וזו מודות שאינו קיים ינשאו ולא שמיע דמר ר לעזר מודה ר יהודה ורבי שמעון בעדים מה בין עדים ומה בין צרה לא עשו דברי צרה בחבירתה כלום אמר רבי יוחנן אין אמרה רבי לעזר מיני שמעה ואמרה מתני פליגא על רב אחד חקירות ואחד בדיקות בזמן שמכחישין זה לזה עדותן בטילה מה עבד לה רב אמר רבי מנא פתר לה רב עד בעד אמר רבי אבין אפילו יפתר כת בכת שניי היא לדיני נפשות דכתיב צדק צדק תרדוף